Online Forum

SMI

SMI
Last: 12,151.4 0.95
Major Indices

Last : 12,151.4 0.95

Unit :

Last : 12,151.4 0.95

Currency : -

Country : Switzerland

Category : Major Indices

Unit :

Market Type : World Market

SMI در یک نگاه 20:09:50

Property Amounts
Last 12,151.4
High 12,206.97
Low 12,096.92
Max Fluctuation 49.5
Max Fluctuation % 0.03%
Open 12,204.1
Time 20:09:50
Yesterday 12,266.46
Change % 0.95%
Change 115.06
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در SMI

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,768,112 Rial
Coin
10,436,436 Rial
USD
10,094,577 Rial
Euro
9,676,140 Rial

نوسانات SMI در روز جاری

Performance SMI

One Week 298.28 2.3959% 2021-11-25
One Month 169.60 1.3765% 2021-11-02
Six Month 681.05 5.9375% 2021-06-02
One Year 1,716.04 16.4445% 2020-12-02
Three Year 3,123 34.5908% 2018-11-30
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) SMI

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 12,265.50
Moving Average (EMA) 10 Day 12,335.51
Moving Average (EMA) 20 Day 12,373.66
Moving Average (EMA) 30 Day 12,310.39
Moving Average (EMA) 50 Day 12,159.00
Moving Average (EMA) 100 Day 12,159.68
Moving Average (EMA) 200 Day 11,805.95

‌میانگین متحرک (SMA) SMI

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 12,259.15
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 12,366.72
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 12,406.30
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 12,323.35
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 12,098.89
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 12,137.49
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 11,772.21

سطوح ‌Support & Resistance SMI

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 11,986.50 12,041.71 12,013.83 12,039.02 -
Support 2 (S2) 12,041.71 12,083.75 12,023.01 12,067.97 -
Support 1 (S1) 12,096.55 12,109.72 12,032.18 12,149.07 12,069.13
Pivot Point (PP) 12,151.76 12,151.76 12,151.76 12,178.02 12,138.05
Resistance 1 (R1) 12,206.60 12,193.80 12,270.61 12,259.12 12,179.18
Resistance 2 (R2) 12,261.81 12,219.77 12,279.78 12,288.07 -
Resistance 3 (R3) 12,316.65 12,261.81 12,288.96 12,369.17 -

نمودار کندل‌استیک SMI در روز جاری

نمودار نوسان SMI در همه ادوار

گزارشات SMI

در حال حاضر قیمت SMI چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر SMI
12,151.4 ریال
می باشد

قیمت SMI نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت SMI نسبت به روز گذشته
115.06 ریال کاهش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای SMI به ثبت رسید چقدر بوده است؟

12,206.97 ریال

قیمت SMI نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر SMI در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 12,199.21 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.39 درصدی یا 47.81 ریال SMI نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت SMI نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر SMI در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 12,351.84 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.62 درصدی یا 200.44 ریال SMI نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت SMI نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر SMI در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 10,349 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 17.41 درصدی یا 1,802.4 ریال SMI نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در SMI چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به SMI تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.878065 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در SMI چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به SMI، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.62 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در SMI چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به SMI، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 17.41 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در SMI نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت SMI، 1.87 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در SMI نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت SMI،  1.87 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در SMI نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 39.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت SMI،  1.87 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات SMI

قیمت SMI روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت SMI روز گذشته برابر با
12,266.46 ریال
بود

نرخ بازگشایی قیمت SMI در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای SMI برابر با 12,204.1 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای SMI به ثبت رسید چقدر بوده است؟

12,096.92 ریال

قیمت SMI نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر SMI   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 12,383.27 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.87  درصدی یا 231.87 ریال SMI نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت SMI نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر SMI در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 11,510.6 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.56 درصدی یا 640.8 ریال SMI نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت SMI تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای SMI برابر است با 12,600.15 ریال که در تاریخ چهارشنبه 26 آبان 1400  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید SMI چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به SMI تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.87 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در SMI چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به SMI تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  5.56 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در SMI نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.32  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت SMI، 1.87 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در SMI نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت SMI،  1.87 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در SMI نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 2.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت SMI،  1.87 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در SMI نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت SMI،  1.87 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های SMI

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-01 12,218.70 12,145.10 12,287.30 12,266.46 0.88% 106.77
2021-11-30 12,140.40 12,074.97 12,229.51 12,159.69 0.50% 61.05
2021-11-29 12,225.50 12,195.93 12,281.32 12,220.74 0.18% 21.53
2021-11-26 12,144 12,144 12,302.44 12,199.21 2.05% 250.47
2021-11-25 12,426.30 12,412.46 12,463.64 12,449.68 0.44% 53.96
2021-11-24 12,394.70 12,338.03 12,424.90 12,395.72 0.23% 28.99
2021-11-23 12,447.90 12,339 12,447.90 12,366.73 1.17% 144.08
2021-11-22 12,538.20 12,498.20 12,569.99 12,510.81 0.27% 34.2
2021-11-19 12,574.90 12,544.50 12,622.06 12,545.01 0.07% 8.18
2021-11-18 12,622 12,538.60 12,622 12,553.19 0.37% 46.96
2021-11-17 12,552.60 12,537.24 12,604.30 12,600.15 0.34% 42.81
2021-11-16 12,504.60 12,489.25 12,572.90 12,557.34 0.32% 40.22
2021-11-15 12,489 12,486.50 12,542 12,517.12 0.01% 1.07
2021-11-12 12,458 12,451.66 12,516.05 12,516.05 0.76% 94.97
2021-11-11 12,390.10 12,390.10 12,461.99 12,421.08 0.16% 19.68
2021-11-10 12,369.70 12,363.70 12,427.35 12,401.40 0.27% 33.88
2021-11-09 12,324.40 12,324.40 12,407.60 12,367.52 0.11% 14.17
2021-11-08 12,344.30 12,328.68 12,392.61 12,353.35 0.26% 31.5
2021-11-05 12,392.60 12,321.70 12,468.80 12,321.85 0.66% 81.2
2021-11-04 12,486.40 12,402.76 12,505.99 12,403.05 0.16% 19.78
2021-11-03 12,306.10 12,280.19 12,383.27 12,383.27 0.51% 62.27
2021-11-02 12,205.10 12,199.88 12,321 12,321 0.86% 104.67
2021-11-01 12,166.70 12,146.90 12,216.33 12,216.33 0.89% 108.16
2021-10-29 12,091.60 12,042.79 12,114 12,108.17 0.37% 44.93
2021-10-28 12,080.80 12,067.91 12,153.10 12,153.10 0.37% 44.93
Full Historical Data

SMI در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
12,151.4 20:09:50 2 0.02% 115.06 0.95%
12,153.4 20:04:54 - - 113.06 0.93%
12,153.4 20:04:53 22.1 0.18% 113.06 0.93%
12,175.5 19:59:37 9.5 0.08% 90.96 0.75%
12,185 19:54:40 - - 81.46 0.67%
12,185 19:54:39 0.94 0.01% 81.46 0.67%
12,184.06 19:49:49 - - 82.4 0.68%
12,184.06 19:49:45 10.24 0.08% 82.4 0.68%
12,173.82 19:44:47 1.48 0.01% 92.64 0.76%
12,172.34 19:39:52 - - 94.12 0.77%
12,172.34 19:39:51 14.29 0.12% 94.12 0.77%
12,158.05 19:34:52 - - 108.41 0.89%
12,158.05 19:34:51 10.35 0.09% 108.41 0.89%
12,168.4 19:29:41 - - 98.06 0.81%
12,168.4 19:29:39 2.28 0.02% 98.06 0.81%
12,166.12 19:24:44 1.63 0.01% 100.34 0.82%
12,164.49 19:19:43 7.49 0.06% 101.97 0.84%
12,157 19:14:48 - - 109.46 0.90%
12,157 19:14:45 8.3 0.07% 109.46 0.90%
12,165.3 19:09:57 - - 101.16 0.83%
12,165.3 19:09:56 17.72 0.15% 101.16 0.83%
12,183.02 19:04:54 11.1 0.09% 83.44 0.68%
12,171.92 18:59:40 16.57 0.14% 94.54 0.78%
12,155.35 18:54:43 - - 111.11 0.91%
12,155.35 18:54:42 9.95 0.08% 111.11 0.91%
Full list

Comments SMI