Online Forum

RTSI

RTSI
Last: 1,668.26 -
Major Indices

Last : 1,668.26 -

Unit :

Last : 1,668.26 -

Currency : -

Country : Russia

Category : Major Indices

Unit :

Market Type : World Market

RTSI در یک نگاه 19:24:43

Property Amounts
Last 1,668.26
High 1,698.27
Low 1,668.26
Max Fluctuation -
Max Fluctuation % -
Open -
Time 19:24:43
Yesterday 1,668.26
Change % -%
Change -
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در RTSI

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
11,152,560 Rial
Coin
10,835,624 Rial
USD
10,315,623 Rial
Euro
10,078,956 Rial

نوسانات RTSI در روز جاری

Performance RTSI

One Week 78.88 4.9629% 2021-11-26
One Month 158.39 8.6711% 2021-11-03
Six Month 21.20 1.2871% 2021-06-04
One Year 310.87 22.9020% 2020-12-04
Three Year 512.38 44.3281% 2018-12-04
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) RTSI

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 1,667.86
Moving Average (EMA) 10 Day 1,656.61
Moving Average (EMA) 20 Day 1,717.30
Moving Average (EMA) 30 Day 1,748.79
Moving Average (EMA) 50 Day 1,768.99
Moving Average (EMA) 100 Day 1,743.90
Moving Average (EMA) 200 Day 1,677.08

‌میانگین متحرک (SMA) RTSI

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 1,666.00
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 1,653.62
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 1,730.27
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 1,777.58
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 1,807.75
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 1,748.95
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 1,655.71

سطوح ‌Support & Resistance RTSI

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 1,628.24 1,648.25 1,630.74 -45.01 -
Support 2 (S2) 1,648.25 1,659.71 1,633.25 811.62 -
Support 1 (S1) 1,658.25 1,666.79 1,635.75 -15.00 1,668.26
Pivot Point (PP) 1,678.26 1,678.26 1,678.26 841.63 1,683.26
Resistance 1 (R1) 1,688.26 1,689.72 1,700.76 15.00 1,698.27
Resistance 2 (R2) 1,708.27 1,696.80 1,703.26 871.64 -
Resistance 3 (R3) 1,718.27 1,708.27 1,705.77 45.01 -

نمودار کندل‌استیک RTSI در روز جاری

نمودار نوسان RTSI در همه ادوار

گزارشات RTSI

در حال حاضر قیمت RTSI چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر RTSI
1,668.26 ریال
می باشد

قیمت RTSI نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت RTSI نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای RTSI به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,698.27 ریال

قیمت RTSI نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر RTSI در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 1,638.72 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.8 درصدی یا 29.54 ریال RTSI نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت RTSI نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر RTSI در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 1,737.01 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.95 درصدی یا 68.75 ریال RTSI نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت RTSI نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر RTSI در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 1,368.86 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 21.87 درصدی یا 299.4 ریال RTSI نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در RTSI چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به RTSI تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.293983 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در RTSI چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به RTSI، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.95 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در RTSI چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به RTSI، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 21.87 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در RTSI نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت RTSI، 9.73 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در RTSI نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 23. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت RTSI،  9.73 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در RTSI نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 27.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت RTSI،  9.73 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات RTSI

قیمت RTSI روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت RTSI روز گذشته برابر با
1,668.26 ریال
بود

نرخ بازگشایی قیمت RTSI در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای RTSI برابر با 0 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای RTSI به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,668.26 ریال

قیمت RTSI نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر RTSI   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 1,848.1 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.73  درصدی یا 179.84 ریال RTSI نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت RTSI نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر RTSI در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 1,652.99 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.92 درصدی یا 15.27 ریال RTSI نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت RTSI تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای RTSI برابر است با 2,487.92 ریال که در تاریخ دوشنبه 30 اردیبهشت 1387  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید RTSI چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به RTSI تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.73 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در RTSI چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به RTSI تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  0.92 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در RTSI نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت RTSI، 9.73 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در RTSI نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت RTSI،  9.73 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در RTSI نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت RTSI،  9.73 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در RTSI نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت RTSI،  9.73 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های RTSI

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-03 1,694.63 1,668.26 1,698.27 1,668.26 1.31% 21.87
2021-12-02 1,679.87 1,665.15 1,692.06 1,690.13 0.18% 3.01
2021-12-01 1,663.58 1,663.58 1,689.33 1,687.12 2.51% 41.31
2021-11-30 1,610.12 1,610.12 1,649.90 1,645.81 0.43% 7.09
2021-11-29 1,629.26 1,614.88 1,662.86 1,638.72 3.10% 49.34
2021-11-26 1,612.85 1,589.38 1,618.86 1,589.38 4.80% 76.36
2021-11-25 1,677.48 1,660.08 1,685.24 1,665.74 0.31% 5.15
2021-11-24 1,703.61 1,652.94 1,703.61 1,660.59 0.11% 1.79
2021-11-23 1,609.05 1,590.71 1,669.97 1,662.38 2.11% 34.28
2021-11-22 1,713.90 1,628.10 1,723.07 1,628.10 5.87% 95.64
2021-11-19 1,781.23 1,715.33 1,784.99 1,723.74 2.22% 38.22
2021-11-18 1,788.63 1,760.17 1,797.11 1,761.96 2.30% 40.56
2021-11-17 1,775.98 1,775.98 1,803.35 1,802.52 1.98% 34.94
2021-11-16 1,803.63 1,765.87 1,805.42 1,767.58 1.35% 23.86
2021-11-15 1,795.32 1,789.90 1,812.41 1,791.44 0.40% 7.16
2021-11-12 1,834.98 1,780.54 1,835.92 1,784.28 3.93% 70.2
2021-11-11 1,831.93 1,827.35 1,854.52 1,854.48 0.05% 0.84
2021-11-10 1,862.62 1,848.03 1,869.97 1,853.64 0.57% 10.57
2021-11-09 1,855.67 1,853.65 1,876.65 1,864.21 0.07% 1.25
2021-11-08 1,862.74 1,850.11 1,865.46 1,865.46 0.94% 17.36
2021-11-05 1,827.01 1,825.10 1,853.20 1,848.10 1.17% 21.45
2021-11-03 1,841.59 1,820.83 1,842.14 1,826.65 1.32% 24.18
2021-11-02 1,866.23 1,839.29 1,871.38 1,850.83 0.87% 16.15
2021-11-01 1,842.54 1,842.54 1,868.63 1,866.98 1.26% 23.15
2021-10-29 1,864.59 1,831.15 1,871.15 1,843.83 1.26% 23.15
Full Historical Data

RTSI در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
Full list

Comments RTSI