Online Forum

Platinum

Platinum
Last: 935.9 1.03
بازار فلزات گرانبها / انس های جهانی

Last : 935.9 1.03

Unit : master.ounces

Last : 935.9 1.03

Currency : USD

Country : -

Category : بازار فلزات گرانبها / انس های جهانی

Unit : master.ounces

Market Type : World Market

Platinum در یک نگاه 13:22:41

Property Amounts
Last 935.9
High 939.6
Low 925
Max Fluctuation 3.05
Max Fluctuation % 0.49%
Open 926
Time 13:22:41
Yesterday 926.35
Change % 1.03%
Change 9.55
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Platinum

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,768,112 Rial
Coin
10,434,783 Rial
USD
10,096,424 Rial
Euro
9,657,089 Rial

نوسانات Platinum در روز جاری

Performance Platinum

One Week 60.85 6.1048% 2021-11-25
One Month 104.30 10.0269% 2021-11-02
Six Month 259.85 21.7311% 2021-06-02
One Year 81.10 7.9744% 2020-12-02
Three Year 134.90 16.8414% 2018-12-01
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Platinum

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 949.49
Moving Average (EMA) 10 Day 971.49
Moving Average (EMA) 20 Day 1,006.82
Moving Average (EMA) 30 Day 1,013.08
Moving Average (EMA) 50 Day 1,024.08
Moving Average (EMA) 100 Day 1,014.34
Moving Average (EMA) 200 Day 1,054.29

‌میانگین متحرک (SMA) Platinum

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 953.97
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 980.34
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 1,027.77
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 1,029.82
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 1,033.35
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 1,005.43
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 1,052.35

سطوح ‌Support & Resistance Platinum

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 912.8 918.9 917.65 904.1 -
Support 2 (S2) 918.9 924.47 918.86 914.55 -
Support 1 (S1) 927.4 927.92 920.08 918.7 930.45
Pivot Point (PP) 933.5 933.5 933.5 929.15 935.02
Resistance 1 (R1) 942 939.07 951.71 933.3 945.05
Resistance 2 (R2) 948.1 942.52 952.93 943.75 -
Resistance 3 (R3) 956.6 948.1 954.15 947.9 -

نمودار کندل‌استیک Platinum در روز جاری

نمودار نوسان Platinum در همه ادوار

گزارشات Platinum

در حال حاضر قیمت انس پلاتین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر انس پلاتین
935.9 دلار
می باشد

قیمت انس پلاتین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت انس پلاتین نسبت به روز گذشته
9.35 دلار افزایش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پلاتین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

939.6 دلار

قیمت انس پلاتین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انس پلاتین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 952 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.69 درصدی یا 16.1 دلار انس پلاتین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت انس پلاتین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انس پلاتین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 1,022.15 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.43 درصدی یا 86.25 دلار انس پلاتین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت انس پلاتین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انس پلاتین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 1,037.4 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.78 درصدی یا 101.5 دلار انس پلاتین نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در انس پلاتین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس پلاتین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.611424 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس پلاتین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به انس پلاتین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.43 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در انس پلاتین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به انس پلاتین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.78 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس پلاتین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین، 9.45 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس پلاتین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین،  9.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس پلاتین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 39.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین،  9.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Platinum

قیمت انس پلاتین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت انس پلاتین روز گذشته برابر با
926.55 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت انس پلاتین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای انس پلاتین برابر با 926 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پلاتین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

925 دلار

قیمت انس پلاتین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انس پلاتین   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 1,033.6 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.45  درصدی یا 97.7 دلار انس پلاتین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت انس پلاتین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انس پلاتین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 1,162.2 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 19.47 درصدی یا 226.3 دلار انس پلاتین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت انس پلاتین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای انس پلاتین برابر است با 1,917.4 دلار که در تاریخ دوشنبه 31 مرداد 1390  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید انس پلاتین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به انس پلاتین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.45 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس پلاتین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به انس پلاتین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  19.47 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس پلاتین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.32  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین، 9.45 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس پلاتین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین،  9.45 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس پلاتین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 0.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین،  9.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس پلاتین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین،  9.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Platinum

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-01 931 925.10 952.90 926.55 0.62% 5.7
2021-11-30 960.85 923.15 967 932.25 3.22% 30.05
2021-11-29 950.50 950.50 979.40 962.30 1.08% 10.3
2021-11-26 996.60 945.65 997.50 952 4.70% 44.75
2021-11-25 977.80 975.30 999.30 996.75 1.98% 19.4
2021-11-24 970.15 965.45 984.60 977.35 0.87% 8.45
2021-11-23 1,015.05 957.25 1,024 968.90 5.01% 48.5
2021-11-22 1,035.30 1,014 1,043.75 1,017.40 1.75% 17.8
2021-11-20 1,035.65 1,034.20 1,035.80 1,035.20 0.05% 0.5
2021-11-19 1,054.25 1,033.90 1,065.35 1,034.70 1.91% 19.75
2021-11-18 1,063.40 1,048.70 1,079.60 1,054.45 0.79% 8.35
2021-11-17 1,068.25 1,059.65 1,080.40 1,062.80 0.56% 5.95
2021-11-16 1,096.40 1,068.40 1,112.70 1,068.75 2.70% 28.9
2021-11-15 1,088.30 1,075.80 1,102.90 1,097.65 0.77% 8.35
2021-11-13 1,090.40 1,089.30 1,091.05 1,089.30 0.14% 1.55
2021-11-12 1,091.70 1,073 1,097.20 1,090.85 0.17% 1.9
2021-11-11 1,072.45 956.90 1,099.10 1,092.75 1.96% 21.05
2021-11-10 1,063.10 956.90 1,098.75 1,071.70 0.78% 8.3
2021-11-09 1,060.45 956.90 1,067.55 1,063.40 0.29% 3.05
2021-11-08 1,036.30 956.90 1,066.50 1,060.35 2.40% 24.9
2021-11-07 956.90 956.90 1,035.45 1,035.45 - -
2021-11-06 1,036.40 956.90 1,036.50 1,035.45 0.05% 0.5
2021-11-05 1,027.25 956.90 1,042.45 1,035.95 0.87% 8.95
2021-11-04 1,033.50 956.90 1,050.05 1,027 0.64% 6.6
2021-11-03 1,040.30 956.90 1,048.70 1,033.60 0.64% 6.6
Full Historical Data

Platinum در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
935.9 13:22:41 1 0.11% 9.55 1.03%
934.9 13:22:30 0.8 0.09% 8.55 0.92%
934.1 13:21:48 - - 7.75 0.84%
934.1 13:21:46 0.25 0.03% 7.75 0.84%
934.35 13:20:48 0.3 0.03% 8 0.86%
934.65 13:20:25 0.25 0.03% 8.3 0.90%
934.9 13:19:39 - - 8.55 0.92%
934.9 13:19:38 1.05 0.11% 8.55 0.92%
933.85 13:18:38 0.5 0.05% 7.5 0.81%
933.35 13:18:15 0.35 0.04% 7 0.76%
933 13:17:39 - - 6.65 0.72%
933 13:17:35 0.4 0.04% 6.65 0.72%
933.4 13:16:30 0.1 0.01% 7.05 0.76%
933.5 13:15:51 - - 7.15 0.77%
933.5 13:15:48 0.5 0.05% 7.15 0.77%
934 13:13:41 - - 7.65 0.83%
934 13:13:40 0.25 0.03% 7.65 0.83%
933.75 13:12:41 0.05 0.01% 7.4 0.80%
933.8 13:12:31 0.2 0.02% 7.45 0.80%
933.6 13:11:44 - - 7.25 0.78%
933.6 13:11:43 0.3 0.03% 7.25 0.78%
933.9 13:10:51 0.05 0.01% 7.55 0.82%
933.95 13:10:44 0.65 0.07% 7.6 0.82%
933.3 13:09:50 - - 6.95 0.75%
933.3 13:09:50 0.6 0.06% 6.95 0.75%
Full list

Comments Platinum