Online Forum

Oil Opec

Oil Opec
Last: 70.03 -
نرخ‌های پایه

Last : 70.03 -

Unit :

Last : 70.03 -

Currency : USD

Country : Iran

Category : نرخ‌های پایه

Unit :

Market Type : World Market

Oil Opec در یک نگاه 3 Dec

Property Amounts
Last 70.03
High 70.03
Low 70.03
Max Fluctuation -
Max Fluctuation % -
Open -
Time 3 Dec
Yesterday 70.03
Change % -%
Change -
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Oil Opec

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
11,164,566 Rial
Coin
10,838,124 Rial
USD
10,315,623 Rial
Euro
10,080,866 Rial

نوسانات Oil Opec در روز جاری

Performance Oil Opec

One Week 11.28 13.8728% 2021-11-26
One Month 11.55 14.1579% 2021-11-04
Six Month 0.14 0.2003% 2021-06-04
One Year 22.58 47.5869% 2020-12-04
Three Year 9.39 15.4848% 2018-12-04
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Oil Opec

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 72.13
Moving Average (EMA) 10 Day 75.12
Moving Average (EMA) 20 Day 77.41
Moving Average (EMA) 30 Day 79.10
Moving Average (EMA) 50 Day 78.87
Moving Average (EMA) 100 Day 77.21
Moving Average (EMA) 200 Day 72.62

‌میانگین متحرک (SMA) Oil Opec

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 72.59
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 76.46
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 79.01
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 80.33
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 80.07
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 75.97
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 71.39

سطوح ‌Support & Resistance Oil Opec

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 70.03 70.03 70.03 - -
Support 2 (S2) 70.03 70.03 70.03 35.01 -
Support 1 (S1) 70.03 70.03 70.03 - 70.03
Pivot Point (PP) 70.03 70.03 70.03 35.01 70.03
Resistance 1 (R1) 70.03 70.03 70.03 - 70.03
Resistance 2 (R2) 70.03 70.03 70.03 35.01 -
Resistance 3 (R3) 70.03 70.03 70.03 - -

نمودار کندل‌استیک Oil Opec در روز جاری

نمودار نوسان Oil Opec در همه ادوار

گزارشات Oil Opec

در حال حاضر قیمت نفت اپک چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر نفت اپک
70.03 دلار
می باشد

قیمت نفت اپک نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت نفت اپک نسبت به روز گذشته
0 دلار
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نفت اپک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

70.03 دلار

قیمت نفت اپک نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نفت اپک در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 76.09 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.96 درصدی یا 6.06 دلار نفت اپک نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت نفت اپک نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نفت اپک در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 72.58 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.51 درصدی یا 2.55 دلار نفت اپک نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت نفت اپک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نفت اپک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 48.35 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 44.83 درصدی یا 21.68 دلار نفت اپک نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در نفت اپک چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نفت اپک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.233701 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در نفت اپک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به نفت اپک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.51 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در نفت اپک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به نفت اپک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 44.83 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت اپک نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت اپک، 13.98 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت اپک نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 23. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت اپک،  13.98 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت اپک نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 27.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت اپک،  13.98 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Oil Opec

قیمت نفت اپک روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت نفت اپک روز گذشته برابر با
70.03 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت نفت اپک در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای نفت اپک برابر با 0 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای نفت اپک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

70.03 دلار

قیمت نفت اپک نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نفت اپک   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 81.42 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 13.98  درصدی یا 11.39 دلار نفت اپک نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت نفت اپک نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نفت اپک در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 70.21 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.25 درصدی یا 0.18 دلار نفت اپک نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت نفت اپک تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای نفت اپک برابر است با 84.52 دلار که در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید نفت اپک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به نفت اپک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 13.98 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در نفت اپک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به نفت اپک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.25 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت اپک نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت اپک، 13.98 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت اپک نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت اپک،  13.98 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت اپک نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت اپک،  13.98 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نفت اپک نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت اپک،  13.98 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Oil Opec

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-03 70.03 70.03 70.03 70.03 2.28% 1.6
2021-12-02 71.63 71.63 71.63 71.63 0.87% 0.62
2021-12-01 71.01 71.01 71.01 71.01 4.49% 3.19
2021-11-30 74.20 74.20 74.20 74.20 2.55% 1.89
2021-11-29 76.09 76.09 76.09 76.09 6.86% 5.22
2021-11-26 81.31 81.31 81.31 81.31 0.54% 0.44
2021-11-25 81.75 81.75 81.75 81.75 2.96% 2.35
2021-11-24 79.40 79.40 79.40 79.40 0.63% 0.5
2021-11-23 78.90 78.90 78.90 78.90 1.80% 1.42
2021-11-22 80.32 80.32 80.32 80.32 1.20% 0.95
2021-11-19 79.37 79.37 79.37 79.37 2.18% 1.73
2021-11-18 81.10 81.10 81.10 81.10 1.12% 0.91
2021-11-17 82.01 82.01 82.01 82.01 1.45% 1.17
2021-11-16 80.84 80.84 80.84 80.84 0.99% 0.8
2021-11-15 81.64 81.64 81.64 81.64 0.36% 0.29
2021-11-12 81.93 81.93 81.93 81.93 2.15% 1.76
2021-11-11 83.69 83.69 83.69 83.69 1.27% 1.05
2021-11-10 82.64 82.64 82.64 82.64 0.36% 0.3
2021-11-09 82.34 82.34 82.34 82.34 2.78% 2.23
2021-11-08 80.11 80.11 80.11 80.11 1.64% 1.31
2021-11-05 81.42 81.42 81.42 81.42 0.20% 0.16
2021-11-04 81.58 81.58 81.58 81.58 2.19% 1.79
2021-11-03 83.37 83.37 83.37 83.37 1.07% 0.88
2021-11-02 82.49 82.49 82.49 82.49 0.10% 0.08
2021-10-29 82.41 82.41 82.41 82.41 0.10% 0.08
Full Historical Data

Oil Opec در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
Full list

Comments Oil Opec