Online Forum

Nasdaq

Nasdaq
Last: 15,254.1 0.93
Major Indices

Last : 15,254.1 0.93

Unit :

Last : 15,254.1 0.93

Currency : -

Country : United States

Category : Major Indices

Unit :

Market Type : World Market

Nasdaq در یک نگاه 00:34:37

Property Amounts
Last 15,254.1
High 15,398.1
Low 15,254.1
Max Fluctuation 58.6
Max Fluctuation % 0.2%
Open 15,398.1
Time 00:34:37
Yesterday 15,396.3
Change % 0.93%
Change 142.2
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Nasdaq

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,769,823 Rial
Coin
10,432,303 Rial
USD
10,091,621 Rial
Euro
9,662,399 Rial

نوسانات Nasdaq در روز جاری

Performance Nasdaq

One Week 591.10 3.7305% 2021-11-25
One Month 395.50 2.5272% 2021-11-02
Six Month 1,526.15 11.1171% 2021-06-02
One Year 2,916.36 23.6377% 2020-12-02
Three Year 7,923.56 108.0897% 2018-12-01
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Nasdaq

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 15,568.45
Moving Average (EMA) 10 Day 15,711.76
Moving Average (EMA) 20 Day 15,793.28
Moving Average (EMA) 30 Day 15,685.11
Moving Average (EMA) 50 Day 15,421.27
Moving Average (EMA) 100 Day 15,239.34
Moving Average (EMA) 200 Day 14,787.12

‌میانگین متحرک (SMA) Nasdaq

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 15,604.1
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 15,772.02
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 15,820.84
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 15,734.35
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 15,320.78
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 15,140.29
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 14,591.39

سطوح ‌Support & Resistance Nasdaq

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 15,062.1 15,158.1 15,074.1 15,182.1 -
Support 2 (S2) 15,158.1 15,213.10 15,086.10 15,218.1 -
Support 1 (S1) 15,206.1 15,247.09 15,098.10 15,326.1 15,182.1
Pivot Point (PP) 15,302.1 15,302.1 15,302.1 15,362.1 15,290.1
Resistance 1 (R1) 15,350.1 15,357.10 15,410.09 15,470.1 15,326.1
Resistance 2 (R2) 15,446.1 15,391.09 15,422.09 15,506.1 -
Resistance 3 (R3) 15,494.1 15,446.1 15,434.1 15,614.1 -

نمودار کندل‌استیک Nasdaq در روز جاری

نمودار نوسان Nasdaq در همه ادوار

گزارشات Nasdaq

در حال حاضر قیمت Nasdaq چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر Nasdaq
15,254.1 ریال
می باشد

قیمت Nasdaq نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت Nasdaq نسبت به روز گذشته
93.4 ریال کاهش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای Nasdaq به ثبت رسید چقدر بوده است؟

15,398.1 ریال

قیمت Nasdaq نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Nasdaq در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 15,491.7 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.53 درصدی یا 237.6 ریال Nasdaq نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت Nasdaq نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Nasdaq در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 15,367.6 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.73 درصدی یا 113.5 ریال Nasdaq نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت Nasdaq نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Nasdaq در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 12,392.05 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 23.09 درصدی یا 2,862.05 ریال Nasdaq نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در Nasdaq چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به Nasdaq تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.166872 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در Nasdaq چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Nasdaq، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.73 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در Nasdaq چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به Nasdaq، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 23.09 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Nasdaq نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Nasdaq، 3.52 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Nasdaq نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Nasdaq،  3.52 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Nasdaq نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 39.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Nasdaq،  3.52 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Nasdaq

قیمت Nasdaq روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت Nasdaq روز گذشته برابر با
15,347.5 ریال
بود

نرخ بازگشایی قیمت Nasdaq در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای Nasdaq برابر با 15,398.1 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای Nasdaq به ثبت رسید چقدر بوده است؟

15,254.1 ریال

قیمت Nasdaq نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Nasdaq   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 15,811.6 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.52  درصدی یا 557.5 ریال Nasdaq نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت Nasdaq نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Nasdaq در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 13,624.56 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 11.96 درصدی یا 1,629.54 ریال Nasdaq نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت Nasdaq تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای Nasdaq برابر است با 16,061.5 ریال که در تاریخ جمعه 28 آبان 1400  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید Nasdaq چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به Nasdaq تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.52 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در Nasdaq چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به Nasdaq تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  11.96 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Nasdaq نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.38  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Nasdaq، 3.52 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Nasdaq نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Nasdaq،  3.52 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Nasdaq نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 0.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Nasdaq،  3.52 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Nasdaq نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Nasdaq،  3.52 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Nasdaq

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-01 15,564.60 15,334.60 15,805.90 15,347.50 1.18% 181.2
2021-11-30 15,787.30 15,463.20 15,821.10 15,528.70 1.79% 278.7
2021-11-29 15,716.80 15,651.50 15,830.40 15,807.40 2.04% 315.7
2021-11-26 15,693.70 15,469.70 15,703.60 15,491.70 2.28% 353.5
2021-11-25 15,827.10 15,827.10 15,845.20 15,845.20 0.04% 7
2021-11-24 15,762.40 15,597.40 15,843 15,838.20 0.73% 114.4
2021-11-23 15,981.10 15,607.60 15,981.10 15,723.80 1.88% 295
2021-11-22 16,142.70 15,920.40 16,203.90 16,018.80 0.24% 38.6
2021-11-20 16,054.80 16,046.30 16,057.40 16,057.40 0.03% 4.1
2021-11-19 16,002.50 15,993.10 16,120.20 16,061.50 0.48% 77.3
2021-11-18 15,932.50 15,868.80 16,005 15,984.20 0.29% 46.5
2021-11-17 15,988.50 15,909.90 15,988.50 15,937.70 0.24% 37.6
2021-11-16 15,834.30 15,834.30 15,982.70 15,975.30 0.74% 117.2
2021-11-15 15,904.70 15,784.80 15,906.60 15,858.10 0.02% 2.9
2021-11-13 15,863.40 15,853.50 15,863.40 15,861 0.02% 3.3
2021-11-12 15,713.60 15,701.60 15,857.70 15,857.70 0.95% 149.8
2021-11-11 15,611.20 15,606.40 15,759.30 15,707.90 0.51% 79.3
2021-11-10 15,881.20 15,555.40 15,888.90 15,628.60 1.56% 243.4
2021-11-09 16,003 15,839.40 16,025.70 15,872 0.90% 142.1
2021-11-08 16,005.60 15,972.80 16,035.40 16,014.10 0.27% 42.5
2021-11-05 16,014.20 15,921.10 16,050 15,971.60 0.20% 31.3
2021-11-04 15,838.90 15,838.90 15,961.90 15,940.30 0.81% 128.7
2021-11-03 15,641 15,621.60 15,817 15,811.60 1.04% 162
2021-11-02 15,583.20 15,583.20 15,655.40 15,649.60 0.34% 53.7
2021-11-01 15,525.20 15,480 15,595.90 15,595.90 0.34% 53.7
Full Historical Data

Nasdaq در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
15,254.1 00:34:37 - - 142.2 0.93%
15,254.1 00:34:37 30.2 0.20% 142.2 0.93%
15,284.3 00:29:35 - - 112 0.73%
15,284.3 00:29:35 58.6 0.38% 112 0.73%
15,342.9 00:24:36 55.2 0.36% 53.4 0.35%
15,398.1 00:20:13 - - 1.8 0.01%
Full list

Comments Nasdaq