Online Forum

Zilliqa در یک نگاه 18:21:08

Property Amounts
Last 0.086208
Rate 25,700
High 0.087407
Low 0.083823
Max Fluctuation -
Max Fluctuation % -
Open 0.086952
Time 18:21:08
Yesterday 0.086869
Change % 0.77%
Change 0.0007
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Zilliqa

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,768,112 Rial
Coin
10,436,436 Rial
USD
10,094,577 Rial
Euro
9,676,140 Rial

نوسانات Zilliqa در روز جاری

Performance Zilliqa

One Week 0.0038 4.2101% 2021-11-25
One Month 0.0266 23.5507% 2021-11-02
Six Month 0.0318 26.9671% 2021-06-02
One Year 0.0582 208.1493% 2020-12-02
Three Year 0.0681 375.8657% 2018-12-02
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Zilliqa

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 0.08
Moving Average (EMA) 10 Day 0.08
Moving Average (EMA) 20 Day 0.09
Moving Average (EMA) 30 Day 0.09
Moving Average (EMA) 50 Day 0.09
Moving Average (EMA) 100 Day 0.10
Moving Average (EMA) 200 Day 0.10

‌میانگین متحرک (SMA) Zilliqa

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 0.08
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 0.08
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 0.09
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 0.09
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 0.09
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 0.10
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 0.09

سطوح ‌Support & Resistance Zilliqa

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 0.08 0.08 0.08 0.08 -
Support 2 (S2) 0.08 0.08 0.08 0.08 -
Support 1 (S1) 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Pivot Point (PP) 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Resistance 1 (R1) 0.08 0.08 0.09 0.08 0.08
Resistance 2 (R2) 0.08 0.08 0.09 0.08 -
Resistance 3 (R3) 0.09 0.08 0.09 0.09 -

نمودار کندل‌استیک Zilliqa در روز جاری

نمودار نوسان Zilliqa در همه ادوار

گزارشات Zilliqa

در حال حاضر قیمت زیلیکا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر زیلیکا
0.086208 دلار
می باشد

قیمت زیلیکا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت زیلیکا نسبت به روز گذشته
0.0013 دلار کاهش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای زیلیکا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.087407 دلار

قیمت زیلیکا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زیلیکا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 0.08209 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.01 درصدی یا 0.004118 دلار زیلیکا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت زیلیکا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زیلیکا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 0.114077 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 24.43 درصدی یا 0.027869 دلار زیلیکا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت زیلیکا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زیلیکا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 0.031102 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 177.18 درصدی یا 0.055106 دلار زیلیکا نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در زیلیکا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به زیلیکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.889125 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در زیلیکا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به زیلیکا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 24.43 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در زیلیکا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به زیلیکا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 177.18 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیلیکا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیلیکا، 24.72 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیلیکا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیلیکا،  24.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیلیکا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیلیکا،  24.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Zilliqa

قیمت زیلیکا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت زیلیکا روز گذشته برابر با
0.087504 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت زیلیکا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای زیلیکا برابر با 0.086952 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای زیلیکا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.083823 دلار

قیمت زیلیکا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زیلیکا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 0.114528 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 24.72  درصدی یا 0.02832 دلار زیلیکا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت زیلیکا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زیلیکا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 0.123464 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 30.17 درصدی یا 0.037256 دلار زیلیکا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت زیلیکا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای زیلیکا برابر است با 0.237616 دلار که در تاریخ شنبه 28 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید زیلیکا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به زیلیکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 24.72 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در زیلیکا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به زیلیکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  30.17 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیلیکا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.32  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیلیکا، 24.72 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیلیکا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیلیکا،  24.72 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیلیکا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 0.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیلیکا،  24.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیلیکا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیلیکا،  24.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Zilliqa

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-01 0.0884 0.0870 0.0898 0.0875 0.90% 0.0008
2021-11-30 0.0904 0.0868 0.0932 0.0883 1.56% 0.0014
2021-11-29 0.0809 0.0808 0.0952 0.0897 11.84% 0.0095
2021-11-28 0.0836 0.0779 0.0839 0.0802 5.33% 0.0043
2021-11-27 0.0827 0.0811 0.0853 0.0844 2.87% 0.0024
2021-11-26 0.0902 0.0803 0.0904 0.0821 9.63% 0.0079
2021-11-25 0.0869 0.0869 0.0910 0.0900 3.90% 0.0034
2021-11-24 0.0905 0.0857 0.0915 0.0866 4.34% 0.0038
2021-11-23 0.0881 0.0872 0.0907 0.0904 2.30% 0.002
2021-11-22 0.0939 0.0880 0.0950 0.0883 6.30% 0.0056
2021-11-21 0.0924 0.0920 0.0948 0.0939 1.64% 0.0015
2021-11-20 0.0915 0.0891 0.0932 0.0924 0.38% 0.0004
2021-11-19 0.0890 0.0853 0.0926 0.0920 3.70% 0.0033
2021-11-18 0.0954 0.0852 0.0970 0.0888 6.91% 0.0061
2021-11-17 0.0916 0.0906 0.0960 0.0949 1.70% 0.0016
2021-11-16 0.1009 0.0876 0.1021 0.0933 8.30% 0.0077
2021-11-15 0.1017 0.1008 0.1054 0.1011 0.54% 0.0005
2021-11-14 0.1000 0.0999 0.1025 0.1016 1.55% 0.0016
2021-11-13 0.1032 0.0973 0.1040 0.1000 3.22% 0.0032
2021-11-12 0.1024 0.1007 0.1055 0.1033 0.79% 0.0008
2021-11-11 0.1128 0.0971 0.1129 0.1025 10.17% 0.0104
2021-11-10 0.1116 0.1098 0.1151 0.1129 1.17% 0.0013
2021-11-09 0.1093 0.1076 0.1122 0.1116 2.11% 0.0023
2021-11-08 0.1075 0.1073 0.1107 0.1093 1.70% 0.0018
2021-11-07 0.1086 0.1040 0.1111 0.1074 1.70% 0.0018
Full Historical Data

Zilliqa در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
0.086208 18:21:08 0.0001 0.16% 0.0007 0.77%
0.086067 18:15:58 0.0001 0.14% 0.0008 0.93%
0.085944 18:11:10 0.0002 0.27% 0.0009 1.08%
0.085711 18:10:43 0.0002 0.27% 0.0012 1.35%
0.085943 18:01:58 - 0.03% 0.0009 1.08%
0.085917 17:59:37 - 0.03% 0.001 1.11%
0.085939 17:51:02 0.0001 0.15% 0.0009 1.08%
0.085813 17:50:36 0.0003 0.34% 0.0011 1.23%
0.085518 17:41:06 0.0003 0.36% 0.0014 1.58%
0.085825 17:41:02 0.0002 0.23% 0.001 1.22%
0.085627 17:36:03 0.0003 0.30% 0.0012 1.45%
0.085368 17:25:49 0.0001 0.15% 0.0015 1.76%
0.085496 17:20:57 0.0001 0.11% 0.0014 1.61%
0.085400 17:15:57 0.0001 0.14% 0.0015 1.72%
0.085519 17:11:18 - 0.02% 0.0014 1.58%
0.085501 17:11:12 0.0001 0.10% 0.0014 1.60%
0.085583 17:01:37 0.0003 0.40% 0.0013 1.50%
0.085923 16:55:43 - 0.03% 0.0009 1.10%
0.085951 16:50:55 0.0002 0.18% 0.0009 1.07%
0.085795 16:45:41 0.0002 0.24% 0.0011 1.25%
0.085589 16:40:54 0.0001 0.09% 0.0013 1.50%
0.085514 16:36:09 0.0002 0.23% 0.0014 1.58%
0.085321 16:31:00 0.0003 0.31% 0.0015 1.81%
0.085055 16:25:47 0.0002 0.24% 0.0018 2.13%
0.085259 16:20:49 0.0001 0.16% 0.0016 1.89%
Full list

Comments Zilliqa