Online Forum

TRON در یک نگاه 14:10:55

Property Amounts
Last 0.097117
Rate 29,100
High 0.097740
Low 0.095191
Max Fluctuation -
Max Fluctuation % -
Open 0.097740
Time 14:10:55
Yesterday 0.097740
Change % 0.64%
Change 0.0006
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در TRON

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,769,823 Rial
Coin
10,436,436 Rial
USD
10,096,424 Rial
Euro
9,674,266 Rial

نوسانات TRON در روز جاری

Performance TRON

One Week 0.0032 3.1744% 2021-11-25
One Month 0.0034 3.4126% 2021-11-02
Six Month 0.0210 27.5575% 2021-06-02
One Year 0.0668 220.7579% 2020-12-02
Three Year 0.0819 539.6112% 2018-12-02
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) TRON

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 0.09
Moving Average (EMA) 10 Day 0.09
Moving Average (EMA) 20 Day 0.10
Moving Average (EMA) 30 Day 0.10
Moving Average (EMA) 50 Day 0.10
Moving Average (EMA) 100 Day 0.09
Moving Average (EMA) 200 Day 0.09

‌میانگین متحرک (SMA) TRON

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 0.09
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 0.09
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 0.10
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 0.10
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 0.10
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 0.09
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 0.08

سطوح ‌Support & Resistance TRON

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 0.09 0.09 0.09 0.09 -
Support 2 (S2) 0.09 0.09 0.09 0.09 -
Support 1 (S1) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Pivot Point (PP) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Resistance 1 (R1) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Resistance 2 (R2) 0.09 0.09 0.10 0.09 -
Resistance 3 (R3) 0.10 0.09 0.10 0.10 -

نمودار کندل‌استیک TRON در روز جاری

نمودار نوسان TRON در همه ادوار

گزارشات TRON

در حال حاضر قیمت ترون چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ترون
0.097117 دلار
می باشد

قیمت ترون نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ترون نسبت به روز گذشته
0.0008 دلار کاهش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ترون به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.09774 دلار

قیمت ترون نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ترون در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 0.092876 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.56 درصدی یا 0.004241 دلار ترون نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ترون نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ترون در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 0.099926 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.81 درصدی یا 0.002809 دلار ترون نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ترون نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ترون در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 0.031196 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 211.31 درصدی یا 0.065921 دلار ترون نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ترون چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ترون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.440077 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ترون چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ترون، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.81 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ترون چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ترون، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 211.31 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ترون نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 9.57 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ترون نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون،  9.57 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ترون نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون،  9.57 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات TRON

قیمت ترون روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ترون روز گذشته برابر با
0.097912 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت ترون در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ترون برابر با 0.09774 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ترون به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.095191 دلار

قیمت ترون نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ترون   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 0.107395 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.57  درصدی یا 0.010278 دلار ترون نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ترون نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ترون در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 0.078041 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 24.44 درصدی یا 0.019076 دلار ترون نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت ترون تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ترون برابر است با 0.220555 دلار که در تاریخ شنبه 16 دی 1396  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید ترون چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ترون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.57 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ترون چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ترون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  24.44 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ترون نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.38  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 9.57 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ترون نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون،  9.57 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ترون نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 0.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون،  9.57 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ترون نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون،  9.57 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های TRON

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-01 0.0976 0.0964 0.1006 0.0979 0.44% 0.0004
2021-11-30 0.0965 0.0953 0.0999 0.0975 1.39% 0.0013
2021-11-29 0.0923 0.0922 0.0972 0.0962 4.52% 0.0042
2021-11-28 0.0936 0.0899 0.0940 0.0920 2.54% 0.0023
2021-11-27 0.0933 0.0919 0.0954 0.0943 1.56% 0.0015
2021-11-26 0.1004 0.0905 0.1013 0.0929 7.99% 0.0074
2021-11-25 0.0971 0.0970 0.1012 0.1003 3.40% 0.0033
2021-11-24 0.1028 0.0964 0.1038 0.0970 5.90% 0.0057
2021-11-23 0.1018 0.1012 0.1035 0.1027 0.90% 0.0009
2021-11-22 0.1094 0.1014 0.1097 0.1018 6.86% 0.007
2021-11-21 0.1049 0.1045 0.1097 0.1088 3.84% 0.004
2021-11-20 0.1037 0.1017 0.1057 0.1048 0.36% 0.0004
2021-11-19 0.1021 0.0982 0.1057 0.1044 2.31% 0.0024
2021-11-18 0.1119 0.0998 0.1125 0.1020 9% 0.0092
2021-11-17 0.1092 0.1072 0.1137 0.1112 1.14% 0.0013
2021-11-16 0.1230 0.1059 0.1244 0.1100 11.99% 0.0132
2021-11-15 0.1163 0.1158 0.1289 0.1232 9.35% 0.0105
2021-11-14 0.1080 0.1075 0.1139 0.1126 4.41% 0.0048
2021-11-13 0.1090 0.1048 0.1107 0.1079 1.28% 0.0014
2021-11-12 0.1068 0.1051 0.1105 0.1093 2.31% 0.0025
2021-11-11 0.1144 0.1033 0.1175 0.1068 7.16% 0.0076
2021-11-10 0.1100 0.1086 0.1154 0.1144 4.06% 0.0045
2021-11-09 0.1046 0.1046 0.1100 0.1100 5.14% 0.0054
2021-11-08 0.1027 0.1022 0.1050 0.1046 1.94% 0.002
2021-11-07 0.1036 0.0997 0.1043 0.1026 1.94% 0.002
Full Historical Data

TRON در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
0.097117 14:10:55 - 0.03% 0.0006 0.64%
0.097088 14:10:46 - 0.03% 0.0007 0.67%
0.097117 14:10:34 - 0.03% 0.0006 0.64%
0.097088 14:09:43 0.0001 0.08% 0.0007 0.67%
0.097169 14:09:30 0.0001 0.08% 0.0006 0.59%
0.097088 14:09:19 0.0001 0.08% 0.0007 0.67%
0.097169 14:08:57 0.0001 0.08% 0.0006 0.59%
0.097088 14:08:48 0.0001 0.06% 0.0007 0.67%
0.097144 14:08:38 - 0.03% 0.0006 0.61%
0.097169 14:08:28 - 0.03% 0.0006 0.59%
0.097144 14:07:44 0.0001 0.11% 0.0006 0.61%
0.097038 14:07:34 0.0001 0.11% 0.0007 0.72%
0.097144 14:07:24 0.0001 0.11% 0.0006 0.61%
0.097038 14:07:11 0.0001 0.11% 0.0007 0.72%
0.097144 14:06:59 0.0001 0.11% 0.0006 0.61%
0.097038 14:06:52 0.0001 0.11% 0.0007 0.72%
0.097144 14:06:44 0.0001 0.11% 0.0006 0.61%
0.097038 14:06:36 0.0001 0.11% 0.0007 0.72%
0.097144 14:06:13 0.0001 0.11% 0.0006 0.61%
0.097038 14:04:50 0.0001 0.14% 0.0007 0.72%
0.096901 14:04:42 0.0001 0.14% 0.0008 0.87%
0.097038 14:04:25 - 0.01% 0.0007 0.72%
0.097051 14:04:12 0.0001 0.09% 0.0007 0.71%
0.096967 14:03:56 0.0001 0.07% 0.0008 0.80%
0.096901 14:03:11 0.0001 0.07% 0.0008 0.87%
Full list

Comments TRON