Online Forum

Tether در یک نگاه 13:37:26

Property Amounts
Last 1.00
Rate 298,830
High 1.00
Low 0.998292
Max Fluctuation -
Max Fluctuation % -
Open 0.999065
Time 13:37:26
Yesterday 1.00
Change % -%
Change -
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Tether

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,774,100 Rial
Coin
10,436,436 Rial
USD
10,096,424 Rial
Euro
9,668,332 Rial

نوسانات Tether در روز جاری

Performance Tether

One Week - - -
One Month 0.0003 0.0291% 2021-11-02
Six Month 0.0001 0.0109% 2021-06-02
One Year 0.0013 0.1321% 2020-12-02
Three Year 0.0011 0.1051% 2018-12-02
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Tether

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 1
Moving Average (EMA) 10 Day 0.99
Moving Average (EMA) 20 Day 1.00
Moving Average (EMA) 30 Day 1.00
Moving Average (EMA) 50 Day 1.00
Moving Average (EMA) 100 Day 1.00
Moving Average (EMA) 200 Day 1.00

‌میانگین متحرک (SMA) Tether

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 1
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 0.99
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 1.00
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 1.00
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 1.00
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 1.00
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 1.00

سطوح ‌Support & Resistance Tether

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 0.99 0.99 0.99 0.99 -
Support 2 (S2) 0.99 0.99 0.99 0.99 -
Support 1 (S1) 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Pivot Point (PP) 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Resistance 1 (R1) 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00
Resistance 2 (R2) 1.00 1.00 1.00 1.00 -
Resistance 3 (R3) 1.00 1.00 1.00 1.00 -

نمودار کندل‌استیک Tether در روز جاری

نمودار نوسان Tether در همه ادوار

گزارشات Tether

در حال حاضر قیمت تتر چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر تتر
1. دلار
می باشد

قیمت تتر نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت تتر نسبت به روز گذشته
0 دلار
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای تتر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1. دلار

قیمت تتر نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر تتر در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 1 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار تتر نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت تتر نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر تتر در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 1.000281 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.02 درصدی یا 0.000281 دلار تتر نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت تتر نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر تتر در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 1.000671 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.06 درصدی یا 0.000671 دلار تتر نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در تتر چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به تتر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در تتر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به تتر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.02 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در تتر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به تتر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.06 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تتر نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تتر، 0.08 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تتر نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تتر،  0.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تتر نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 39.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تتر،  0.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Tether

قیمت تتر روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت تتر روز گذشته برابر با
1. دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت تتر در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای تتر برابر با 0.999065 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای تتر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.998292 دلار

قیمت تتر نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر تتر   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 1.000815 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.08  درصدی یا 0.000815 دلار تتر نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت تتر نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر تتر در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 1.00055 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.05 درصدی یا 0.00055 دلار تتر نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت تتر تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای تتر برابر است با 1.2111 دلار که در تاریخ پنجشنبه 7 اسفند 1393  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید تتر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به تتر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.08 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در تتر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به تتر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.05 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تتر نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.32  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تتر، 0.08 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تتر نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تتر،  0.08 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تتر نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 0.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تتر،  0.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تتر نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تتر،  0.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Tether

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-01 0.9998 0.9987 1.00 1.00 - -
2021-11-30 0.9997 0.9986 1.00 1.00 - -
2021-11-29 0.9999 0.9981 1.00 1.00 - -
2021-11-28 1.0000 0.9985 1.00 1.00 - -
2021-11-27 1.0000 0.9983 1.00 1.00 - -
2021-11-26 1.0000 0.9983 1.00 1.00 - -
2021-11-25 1.0000 0.9983 1.00 1.00 - -
2021-11-24 1.00 0.9980 1.00 1.00 - 0
2021-11-23 0.9999 0.9980 1.00 1.0000 - 0
2021-11-22 1.00 0.9981 1.00 1.00 0.02% 0.0002
2021-11-21 0.9987 0.9981 1.00 0.9998 0.02% 0.0002
2021-11-20 0.9995 0.9986 1.00 1.00 - -
2021-11-19 0.9998 0.9980 1.00 1.00 - -
2021-11-18 0.9989 0.9983 1.00 1.00 - -
2021-11-17 0.9988 0.9980 1.03 1.00 - -
2021-11-16 0.9999 0.9983 1.00 1.00 - -
2021-11-15 1.01 0.9989 1.01 1.00 0.08% 0.0008
2021-11-14 0.9991 0.9980 1.0020 1.0008 0.07% 0.0007
2021-11-13 1.0014 0.9981 1.0020 1.0001 0.05% 0.0005
2021-11-12 1.0004 0.9980 1.0020 1.0006 0.05% 0.0005
2021-11-11 1.0001 0.9980 1.0020 1.0001 0.01% 0.0001
2021-11-10 1.0005 1.0001 1.0012 1.0002 0.02% 0.0002
2021-11-09 1.0014 1.0002 1.0016 1.0004 0.11% 0.0011
2021-11-08 1.0013 1.0006 1.0020 1.0015 0.01% 0.0001
2021-11-07 1.0015 1.0006 1.0017 1.0015 0.01% 0.0001
Full Historical Data

Tether در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
1.00 13:37:26 0.0013 0.13% - -
0.998703 13:37:09 0.0013 0.13% 0.0013 0.13%
1.00 12:53:46 0.0001 0.01% - -
0.999887 12:53:34 0.0001 0.01% 0.0001 0.01%
1.00 12:52:38 0.0001 0.01% - -
0.999887 12:52:31 0.0001 0.01% 0.0001 0.01%
1.00 12:51:56 0.0004 0.04% - -
0.999573 12:51:41 0.0004 0.04% 0.0004 0.04%
1.00 12:51:31 0.0004 0.04% - -
0.999573 12:50:55 0.0003 0.03% 0.0004 0.04%
0.999887 12:50:46 0.0001 0.01% 0.0001 0.01%
1.00 12:50:36 0.0004 0.04% - -
0.999573 12:50:11 0.0004 0.04% 0.0004 0.04%
1.00 12:49:57 0.0004 0.04% - -
0.999573 12:49:39 0.0004 0.04% 0.0004 0.04%
1.00 12:49:31 0.0004 0.04% - -
0.999573 12:49:17 0.0004 0.04% 0.0004 0.04%
1.00 12:08:39 0.0017 0.17% - -
0.998292 12:08:31 0.0017 0.17% 0.0017 0.17%
1.00 12:08:25 0.0017 0.17% - -
0.998292 12:08:13 0.0017 0.17% 0.0017 0.17%
1.00 12:07:53 0.0017 0.17% - -
0.998292 12:07:41 0.0017 0.17% 0.0017 0.17%
1.00 12:07:31 0.0017 0.17% - -
0.998292 12:07:11 0.0017 0.17% 0.0017 0.17%
Full list

Comments Tether