Online Forum

Steem در یک نگاه 12:31:11

Property Amounts
Last 0.650926
Rate 194,000
High 0.685693
Low 0.631358
Max Fluctuation 0.02
Max Fluctuation % 5.31%
Open 0.676549
Time 12:31:11
Yesterday 0.675428
Change % 3.76%
Change 0.0245
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Steem

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,769,823 Rial
Coin
10,426,517 Rial
USD
9,938,304 Rial
Euro
9,515,928 Rial

نوسانات Steem در روز جاری

Performance Steem

One Week 0.0172 2.5768% 2021-11-25
One Month 0.0424 6.9710% 2021-11-02
Six Month 0.1024 18.6620% 2021-06-02
One Year 0.4539 230.4044% 2020-12-02
Three Year 0.2605 66.7358% 2018-12-02
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Steem

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 0.69
Moving Average (EMA) 10 Day 0.67
Moving Average (EMA) 20 Day 0.65
Moving Average (EMA) 30 Day 0.64
Moving Average (EMA) 50 Day 0.62
Moving Average (EMA) 100 Day 0.61
Moving Average (EMA) 200 Day 0.61

‌میانگین متحرک (SMA) Steem

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 0.70
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 0.67
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 0.64
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 0.63
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 0.61
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 0.60
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 0.54

سطوح ‌Support & Resistance Steem

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 0.57 0.60 0.58 0.59 -
Support 2 (S2) 0.60 0.62 0.58 0.61 -
Support 1 (S1) 0.62 0.63 0.59 0.64 0.61
Pivot Point (PP) 0.65 0.65 0.65 0.66 0.64
Resistance 1 (R1) 0.68 0.67 0.70 0.70 0.66
Resistance 2 (R2) 0.71 0.68 0.71 0.72 -
Resistance 3 (R3) 0.73 0.71 0.71 0.75 -

نمودار کندل‌استیک Steem در روز جاری

نمودار نوسان Steem در همه ادوار

گزارشات Steem

در حال حاضر قیمت استیم چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر استیم
0.650926 دلار
می باشد

قیمت استیم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت استیم نسبت به روز گذشته
0.0262 دلار کاهش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای استیم به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.685693 دلار

قیمت استیم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر استیم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 0.717994 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.34 درصدی یا 0.067068 دلار استیم نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت استیم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر استیم در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 0.615018 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.83 درصدی یا 0.035908 دلار استیم نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت استیم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر استیم در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 0.203495 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 219.87 درصدی یا 0.447431 دلار استیم نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در استیم چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به استیم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.078155 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در استیم چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به استیم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.83 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در استیم چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به استیم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 219.87 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در استیم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استیم، 2. درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در استیم نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استیم،  2. درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در استیم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استیم،  2. درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Steem

قیمت استیم روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت استیم روز گذشته برابر با
0.677164 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت استیم در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای استیم برابر با 0.676549 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای استیم به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.631358 دلار

قیمت استیم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر استیم   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 0.638137 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.  درصدی یا 0.012789 دلار استیم نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت استیم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر استیم در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 0.560552 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 16.12 درصدی یا 0.090374 دلار استیم نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت استیم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای استیم برابر است با 8.03078 دلار که در تاریخ پنجشنبه 14 دی 1396  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید استیم چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به استیم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2. درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در استیم چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به استیم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  16.12 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در استیم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استیم، 2. درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در استیم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 3.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استیم،  2. درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در استیم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 0.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استیم،  2. درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در استیم نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استیم،  2. درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Steem

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-01 0.6689 0.6546 0.6829 0.6772 1.08% 0.0072
2021-11-30 0.7197 0.6595 0.7271 0.6699 7.07% 0.0474
2021-11-29 0.7636 0.7058 0.7744 0.7173 6.79% 0.0487
2021-11-28 0.7104 0.6930 0.8268 0.7660 7.25% 0.0518
2021-11-27 0.7140 0.6803 0.7331 0.7142 0.54% 0.0038
2021-11-26 0.6620 0.6587 0.8102 0.7180 7.46% 0.0499
2021-11-25 0.6444 0.6250 0.6823 0.6681 3.34% 0.0216
2021-11-24 0.6239 0.6075 0.6718 0.6465 3.51% 0.0219
2021-11-23 0.5948 0.5866 0.6357 0.6246 4.44% 0.0265
2021-11-22 0.6222 0.5876 0.6233 0.5981 4.04% 0.0242
2021-11-21 0.6254 0.6143 0.6347 0.6223 0.28% 0.0017
2021-11-20 0.5929 0.5926 0.6282 0.6240 5.11% 0.0303
2021-11-19 0.5972 0.5792 0.6008 0.5937 0.78% 0.0047
2021-11-18 0.6464 0.5849 0.6586 0.5983 7.77% 0.0465
2021-11-17 0.6130 0.5984 0.6480 0.6448 4.53% 0.0279
2021-11-16 0.5940 0.5923 0.6470 0.6169 3.87% 0.023
2021-11-15 0.5798 0.5796 0.6003 0.5939 0.26% 0.0015
2021-11-14 0.5905 0.5838 0.5965 0.5954 0.75% 0.0044
2021-11-13 0.6062 0.5829 0.6062 0.5910 2.61% 0.0154
2021-11-12 0.6056 0.5921 0.6129 0.6064 0.44% 0.0026
2021-11-11 0.6197 0.5932 0.6545 0.6090 1.76% 0.0107
2021-11-10 0.6173 0.6140 0.6263 0.6197 0.28% 0.0017
2021-11-09 0.6140 0.6059 0.6269 0.6180 0.70% 0.0043
2021-11-08 0.6126 0.6096 0.6187 0.6137 0.18% 0.0011
2021-11-07 0.6215 0.5998 0.6215 0.6126 0.18% 0.0011
Full Historical Data

Steem در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
0.650926 12:31:11 0.0001 0.02% 0.0245 3.76%
0.650795 12:25:48 0.0004 0.06% 0.0246 3.79%
0.651212 12:20:58 0.0005 0.07% 0.0242 3.72%
0.651677 12:15:59 0.0007 0.11% 0.0238 3.64%
0.650971 12:10:58 0.0035 0.54% 0.0245 3.76%
0.647484 12:06:19 0.0017 0.27% 0.0279 4.32%
0.645756 12:02:26 0.0012 0.18% 0.0297 4.59%
0.644602 11:55:49 0.0004 0.06% 0.0308 4.78%
0.644976 11:51:00 0.0006 0.09% 0.0305 4.72%
0.645564 11:40:56 0.002 0.30% 0.0299 4.63%
0.643605 11:35:58 - 0.01% 0.0318 4.94%
0.643556 11:31:04 0.0002 0.04% 0.0319 4.95%
0.643783 11:25:52 0.0007 0.12% 0.0316 4.92%
0.644528 11:20:59 0.0004 0.06% 0.0309 4.79%
0.644942 11:19:31 0.0018 0.28% 0.0305 4.73%
0.643160 11:10:52 0.0027 0.42% 0.0323 5.02%
0.645883 11:05:58 0.0009 0.14% 0.0295 4.57%
0.644981 11:01:07 0.0014 0.22% 0.0304 4.72%
0.643543 10:55:51 0.0006 0.09% 0.0319 4.95%
0.642940 10:40:53 0.0004 0.06% 0.0325 5.05%
0.642554 10:35:58 0.001 0.16% 0.0329 5.12%
0.641545 10:30:59 0.0003 0.04% 0.0339 5.28%
0.641260 10:28:42 0.0011 0.17% 0.0342 5.33%
0.640184 10:15:55 0.0005 0.08% 0.0352 5.51%
0.640721 10:10:50 0.0011 0.17% 0.0347 5.42%
Full list

Comments Steem