Online Forum

Ripple در یک نگاه 13:45:32

Property Amounts
Last 0.979424
Rate 293,000
High 0.995750
Low 0.959876
Max Fluctuation 0.01
Max Fluctuation % 1.68%
Open 0.995750
Time 13:45:32
Yesterday 0.995750
Change % 1.67%
Change 0.0163
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Ripple

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,775,810 Rial
Coin
10,442,222 Rial
USD
10,096,424 Rial
Euro
9,666,458 Rial

نوسانات Ripple در روز جاری

Performance Ripple

One Week 0.0706 6.7215% 2021-11-25
One Month 0.1134 10.3803% 2021-11-02
Six Month 0.0316 3.1233% 2021-06-02
One Year 0.3665 59.7955% 2020-12-02
Three Year 0.6065 162.6467% 2018-12-02
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Ripple

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 0.98
Moving Average (EMA) 10 Day 0.99
Moving Average (EMA) 20 Day 1.05
Moving Average (EMA) 30 Day 1.06
Moving Average (EMA) 50 Day 1.08
Moving Average (EMA) 100 Day 1.10
Moving Average (EMA) 200 Day 1.08

‌میانگین متحرک (SMA) Ripple

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 0.97
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 0.99
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 1.06
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 1.10
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 1.10
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 1.09
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 0.96

سطوح ‌Support & Resistance Ripple

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 0.92 0.94 0.93 0.94 -
Support 2 (S2) 0.94 0.95 0.93 0.95 -
Support 1 (S1) 0.96 0.96 0.94 0.97 0.95
Pivot Point (PP) 0.97 0.97 0.97 0.98 0.97
Resistance 1 (R1) 0.99 0.99 1.01 1.01 0.98
Resistance 2 (R2) 1.01 1.00 1.02 1.02 -
Resistance 3 (R3) 1.03 1.01 1.02 1.04 -

نمودار کندل‌استیک Ripple در روز جاری

نمودار نوسان Ripple در همه ادوار

گزارشات Ripple

در حال حاضر قیمت ریپل چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ریپل
0.979424 دلار
می باشد

قیمت ریپل نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ریپل نسبت به روز گذشته
0.0177 دلار کاهش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ریپل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.99575 دلار

قیمت ریپل نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریپل در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 0.953099 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.76 درصدی یا 0.026325 دلار ریپل نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ریپل نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریپل در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 1.256324 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 22.04 درصدی یا 0.2769 دلار ریپل نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ریپل نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریپل در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 0.629893 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 55.49 درصدی یا 0.349531 دلار ریپل نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ریپل چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ریپل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.2843 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ریپل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریپل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 22.04 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ریپل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ریپل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 55.49 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریپل نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریپل، 13.79 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریپل نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریپل،  13.79 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریپل نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریپل،  13.79 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Ripple

قیمت ریپل روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ریپل روز گذشته برابر با
0.997157 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت ریپل در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ریپل برابر با 0.99575 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ریپل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.959876 دلار

قیمت ریپل نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریپل   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 1.136196 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 13.79  درصدی یا 0.156772 دلار ریپل نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ریپل نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریپل در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 1.0244 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.39 درصدی یا 0.044976 دلار ریپل نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت ریپل تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ریپل برابر است با 3.37781 دلار که در تاریخ دوشنبه 18 دی 1396  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید ریپل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریپل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 13.79 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ریپل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریپل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  4.39 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریپل نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.34  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریپل، 13.79 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریپل نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریپل،  13.79 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریپل نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 0.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریپل،  13.79 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریپل نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریپل،  13.79 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Ripple

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-01 1.01 0.9915 1.02 0.9972 0.29% 0.0028
2021-11-30 0.9900 0.9737 1.03 1.00 1.69% 0.0166
2021-11-29 0.9326 0.9313 0.9979 0.9834 6.13% 0.0568
2021-11-28 0.9488 0.8966 0.9503 0.9266 3.30% 0.0306
2021-11-27 0.9585 0.9360 0.9665 0.9572 0.43% 0.0041
2021-11-26 1.06 0.9254 1.06 0.9531 10.17% 0.0969
2021-11-25 1.04 1.02 1.06 1.05 1.94% 0.02
2021-11-24 1.06 1.01 1.07 1.03 1.94% 0.02
2021-11-23 1.03 1.02 1.06 1.05 0.96% 0.01
2021-11-22 1.08 1.03 1.08 1.04 2.88% 0.03
2021-11-21 1.10 1.07 1.10 1.07 1.87% 0.02
2021-11-20 1.08 1.06 1.10 1.09 - -
2021-11-19 1.05 1.02 1.10 1.09 2.83% 0.03
2021-11-18 1.10 1.03 1.16 1.06 2.83% 0.03
2021-11-17 1.07 1.06 1.11 1.09 - -
2021-11-16 1.17 1.05 1.18 1.09 8.26% 0.09
2021-11-15 1.20 1.18 1.22 1.18 1.01% 0.0119
2021-11-14 1.1895 1.1688 1.2041 1.1919 0.22% 0.0026
2021-11-13 1.2162 1.1570 1.2339 1.1894 2.44% 0.029
2021-11-12 1.1928 1.1783 1.2533 1.2184 2.09% 0.025
2021-11-11 1.2572 1.1258 1.3477 1.1934 5.49% 0.0656
2021-11-10 1.2825 1.2321 1.2876 1.2589 1.86% 0.0234
2021-11-09 1.2210 1.2210 1.2964 1.2824 5.33% 0.0648
2021-11-08 1.1532 1.1481 1.2376 1.2175 5.65% 0.0651
2021-11-07 1.1606 1.1088 1.1733 1.1525 5.65% 0.0651
Full Historical Data

Ripple در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
0.979424 13:45:32 0.0009 0.09% 0.0163 1.67%
0.980300 13:45:24 0.0009 0.09% 0.0155 1.58%
0.979424 13:44:55 0.0004 0.04% 0.0163 1.67%
0.978998 13:44:08 0.0009 0.09% 0.0168 1.71%
0.978127 13:44:00 0.0009 0.09% 0.0176 1.80%
0.978998 13:43:27 0.0013 0.13% 0.0168 1.71%
0.980300 13:43:10 0.0013 0.13% 0.0155 1.58%
0.978998 13:42:50 0.0009 0.09% 0.0168 1.71%
0.978127 13:42:40 0.0009 0.09% 0.0176 1.80%
0.978998 13:42:30 0.0009 0.09% 0.0168 1.71%
0.978127 13:41:10 0.0019 0.19% 0.0176 1.80%
0.976271 13:40:59 0.0019 0.19% 0.0195 2%
0.978127 13:40:39 0.0006 0.06% 0.0176 1.80%
0.978721 13:40:27 0.0006 0.06% 0.017 1.74%
0.978127 13:40:14 0.0006 0.06% 0.0176 1.80%
0.978721 13:39:17 0.0024 0.25% 0.017 1.74%
0.976271 13:38:55 0.0024 0.25% 0.0195 2%
0.978721 13:38:18 0.0019 0.19% 0.017 1.74%
0.976834 13:37:51 0.0005 0.05% 0.0189 1.94%
0.977362 13:37:43 0.0005 0.05% 0.0184 1.88%
0.976834 13:37:35 0.0005 0.05% 0.0189 1.94%
0.977362 13:37:26 0.0011 0.11% 0.0184 1.88%
0.976271 13:37:09 0.0011 0.11% 0.0195 2%
0.977362 13:36:59 0.0005 0.05% 0.0184 1.88%
0.976834 13:36:23 0.0005 0.05% 0.0189 1.94%
Full list

Comments Ripple