Online Forum

Neo در یک نگاه 18:29:54

Property Amounts
Last 36.70
Rate 10,929,300
High 37.58
Low 35.98
Max Fluctuation 0.3
Max Fluctuation % 1.02%
Open 37.58
Time 18:29:54
Yesterday 37.58
Change % 2.4%
Change 0.88
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Neo

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,768,112 Rial
Coin
10,436,436 Rial
USD
10,094,577 Rial
Euro
9,676,140 Rial

نوسانات Neo در روز جاری

Performance Neo

One Week 4.24 10.3566% 2021-11-25
One Month 8.4964 18.7988% 2021-11-02
Six Month 17.2046 31.9167% 2021-06-02
One Year 19.1167 108.7214% 2020-12-02
Three Year 28.5146 348.3607% 2018-12-02
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Neo

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 37.71
Moving Average (EMA) 10 Day 38.35
Moving Average (EMA) 20 Day 40.97
Moving Average (EMA) 30 Day 41.88
Moving Average (EMA) 50 Day 42.71
Moving Average (EMA) 100 Day 46.44
Moving Average (EMA) 200 Day 51.32

‌میانگین متحرک (SMA) Neo

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 37.64
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 38.57
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 41.52
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 43.44
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 43.58
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 46.05
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 45.86

سطوح ‌Support & Resistance Neo

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 34.32 35.15 34.7 35.18 -
Support 2 (S2) 35.15 35.76 34.83 35.58 -
Support 1 (S1) 35.92 36.14 34.96 36.78 35.54
Pivot Point (PP) 36.75 36.75 36.75 37.18 36.56
Resistance 1 (R1) 37.52 37.36 38.43 38.38 37.14
Resistance 2 (R2) 38.35 37.74 38.56 38.78 -
Resistance 3 (R3) 39.12 38.35 38.7 39.98 -

نمودار کندل‌استیک Neo در روز جاری

نمودار نوسان Neo در همه ادوار

گزارشات Neo

در حال حاضر قیمت نئو چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر نئو
36.7 دلار
می باشد

قیمت نئو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت نئو نسبت به روز گذشته
0.83 دلار کاهش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نئو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

37.58 دلار

قیمت نئو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نئو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 37.37 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.79 درصدی یا 0.67 دلار نئو نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت نئو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نئو در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 55.439999 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 33.8 درصدی یا 18.739999 دلار نئو نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت نئو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نئو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 18.039431 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 103.44 درصدی یا 18.660569 دلار نئو نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در نئو چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نئو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.106719 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در نئو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به نئو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 33.8 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در نئو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به نئو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 103.44 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نئو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 20.9 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نئو نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو،  20.9 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نئو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو،  20.9 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Neo

قیمت نئو روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت نئو روز گذشته برابر با
37.53 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت نئو در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای نئو برابر با 37.58 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای نئو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

35.98 دلار

قیمت نئو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نئو   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 46.401965 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 20.9  درصدی یا 9.701965 دلار نئو نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت نئو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نئو در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 57.738263 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 36.43 درصدی یا 21.038263 دلار نئو نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت نئو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای نئو برابر است با 187.404999 دلار که در تاریخ سه شنبه 26 دی 1396  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید نئو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به نئو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 20.9 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در نئو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به نئو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  36.43 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نئو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.32  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 20.9 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نئو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو،  20.9 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نئو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 0.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو،  20.9 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نئو نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو،  20.9 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Neo

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-01 37.98 37.38 38.43 37.53 1.12% 0.42
2021-11-30 38.23 37.49 39.00 37.95 0.61% 0.23
2021-11-29 36.79 36.73 38.55 38.18 4.40% 1.61
2021-11-28 37.59 35.48 37.81 36.57 3.83% 1.4
2021-11-27 37.70 36.95 38.50 37.97 1.61% 0.6
2021-11-26 41.06 36.49 41.37 37.37 9.55% 3.57
2021-11-25 39.06 38.88 41.48 40.94 5.03% 1.96
2021-11-24 40.34 38.38 40.66 38.98 3.46% 1.35
2021-11-23 39.99 39.39 40.77 40.33 0.90% 0.36
2021-11-22 42.63 39.71 42.83 39.97 6.28% 2.51
2021-11-21 42.12 41.38 42.72 42.48 0.88% 0.37
2021-11-20 41.22 40.45 42.31 42.11 1.81% 0.75
2021-11-19 40.20 39.25 41.77 41.36 3.37% 1.35
2021-11-18 43.04 38.72 43.60 40.01 6.52% 2.61
2021-11-17 42.56 41.44 43.70 42.62 1.29% 0.55
2021-11-16 47.59 41.02 47.70 43.17 10.19% 4.4
2021-11-15 48.32 47.45 49.50 47.57 3.44% 1.6356
2021-11-14 47.4068 46.7236 49.8423 49.2056 3.85% 1.8232
2021-11-13 48.6560 45.7472 49.0137 47.3824 2.79% 1.3211
2021-11-12 48.2875 47.2767 50.1016 48.7035 0.62% 0.3008
2021-11-11 52.4824 45.6232 53.1013 48.4027 8.43% 4.0805
2021-11-10 50.5057 50.1246 53.4176 52.4832 3.80% 1.9211
2021-11-09 46.3310 45.9537 50.7770 50.5621 9.33% 4.3169
2021-11-08 45.0884 44.7878 46.4195 46.2452 2.69% 1.2122
2021-11-07 45.2523 43.0507 45.6487 45.0330 2.69% 1.2122
Full Historical Data

Neo در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
36.70 18:29:54 0.1 0.27% 0.88 2.40%
36.80 18:29:48 0.01 0.03% 0.78 2.12%
36.81 18:29:42 0.04 0.11% 0.77 2.09%
36.85 18:29:33 0.15 0.41% 0.73 1.98%
36.70 18:29:17 0.15 0.41% 0.88 2.40%
36.85 18:28:59 0.04 0.11% 0.73 1.98%
36.81 18:28:49 0.04 0.11% 0.77 2.09%
36.85 18:28:23 0.04 0.11% 0.73 1.98%
36.81 18:27:24 0.04 0.11% 0.77 2.09%
36.85 18:26:43 0.04 0.11% 0.73 1.98%
36.81 18:26:22 0.04 0.11% 0.77 2.09%
36.85 18:25:57 0.04 0.11% 0.73 1.98%
36.81 18:25:47 0.04 0.11% 0.77 2.09%
36.85 18:24:58 0.04 0.11% 0.73 1.98%
36.81 18:24:49 0.04 0.11% 0.77 2.09%
36.85 18:24:39 0.04 0.11% 0.73 1.98%
36.81 18:24:27 0.04 0.11% 0.77 2.09%
36.85 18:24:15 0.05 0.14% 0.73 1.98%
36.80 18:23:56 0.02 0.05% 0.78 2.12%
36.78 18:23:20 0.03 0.08% 0.8 2.18%
36.81 18:22:57 0.03 0.08% 0.77 2.09%
36.78 18:21:17 0.08 0.22% 0.8 2.18%
36.70 18:21:05 0.03 0.08% 0.88 2.40%
36.67 18:21:00 0.11 0.30% 0.91 2.48%
36.78 18:20:39 0.08 0.22% 0.8 2.18%
Full list

Comments Neo