Online Forum

Monero در یک نگاه 20:25:46

Property Amounts
Last 238.44
Rate 71,323,300
High 239.12
Low 225.69
Max Fluctuation 1.94
Max Fluctuation % 3.27%
Open 230.97
Time 20:25:46
Yesterday 230.97
Change % 3.23%
Change 7.47
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Monero

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,768,112 Rial
Coin
10,436,436 Rial
USD
10,094,577 Rial
Euro
9,676,140 Rial

نوسانات Monero در روز جاری

Performance Monero

One Week 9.28 3.7462% 2021-11-25
One Month 32.6712 12.0509% 2021-11-02
Six Month 27.3348 10.2850% 2021-06-02
One Year 112.5112 89.3450% 2020-12-02
Three Year 178.7925 299.7482% 2018-12-02
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Monero

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 235.59
Moving Average (EMA) 10 Day 235.49
Moving Average (EMA) 20 Day 243.23
Moving Average (EMA) 30 Day 248.66
Moving Average (EMA) 50 Day 255.32
Moving Average (EMA) 100 Day 266.55
Moving Average (EMA) 200 Day 273.55

‌میانگین متحرک (SMA) Monero

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 235.86
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 236.59
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 243.97
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 252.27
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 259.00
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 264.65
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 254.82

سطوح ‌Support & Resistance Monero

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 216.28 220.98 221.65 210.82 -
Support 2 (S2) 220.98 226.11 222.77 218.25 -
Support 1 (S1) 229.71 229.28 223.89 224.25 232.06
Pivot Point (PP) 234.41 234.41 234.41 231.68 235.59
Resistance 1 (R1) 243.14 239.54 252.98 237.68 245.49
Resistance 2 (R2) 247.84 242.71 254.10 245.11 -
Resistance 3 (R3) 256.57 247.84 255.22 251.11 -

نمودار کندل‌استیک Monero در روز جاری

نمودار نوسان Monero در همه ادوار

گزارشات Monero

در حال حاضر قیمت مونرو چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر مونرو
238.44 دلار
می باشد

قیمت مونرو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت مونرو نسبت به روز گذشته
8.02 دلار افزایش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای مونرو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

239.12 دلار

قیمت مونرو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مونرو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 225.23 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.86 درصدی یا 13.21 دلار مونرو نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت مونرو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مونرو در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 302.761733 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 21.24 درصدی یا 64.321733 دلار مونرو نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت مونرو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مونرو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 127.898718 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 86.42 درصدی یا 110.541282 دلار مونرو نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در مونرو چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به مونرو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.500568 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در مونرو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به مونرو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 21.24 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در مونرو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به مونرو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 86.42 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مونرو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مونرو، 13.36 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مونرو نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مونرو،  13.36 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مونرو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 39.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مونرو،  13.36 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Monero

قیمت مونرو روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت مونرو روز گذشته برابر با
230.42 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت مونرو در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای مونرو برابر با 230.97 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای مونرو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

225.69 دلار

قیمت مونرو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مونرو   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 275.225849 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 13.36  درصدی یا 36.785849 دلار مونرو نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت مونرو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مونرو در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 294.092072 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 18.92 درصدی یا 55.652072 دلار مونرو نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت مونرو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای مونرو برابر است با 483.583612 دلار که در تاریخ دوشنبه 20 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید مونرو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به مونرو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 13.36 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در مونرو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به مونرو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  18.92 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مونرو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.32  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مونرو، 13.36 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مونرو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مونرو،  13.36 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مونرو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 2.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مونرو،  13.36 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مونرو نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مونرو،  13.36 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Monero

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-01 245.97 229.68 245.97 230.42 6.95% 16.02
2021-11-30 235.37 228.58 250.07 246.44 5.10% 11.95
2021-11-29 235.78 233.72 240.14 234.49 0.03% 0.08
2021-11-28 231.18 220.29 235.53 234.41 0.37% 0.87
2021-11-27 226.94 223.50 233.90 233.54 3.69% 8.31
2021-11-26 247.36 219.00 249.88 225.23 9.99% 22.49
2021-11-25 245.63 241.95 250.92 247.72 0.94% 2.31
2021-11-24 238.26 233.37 246.27 245.41 3.21% 7.64
2021-11-23 231.08 225.95 237.91 237.77 3.15% 7.26
2021-11-22 248.82 229.30 253.93 230.51 7.57% 17.45
2021-11-21 245.09 242.48 250.80 247.96 1.21% 2.96
2021-11-20 237.67 236.27 251.97 245.00 2.77% 6.61
2021-11-19 230.70 224.17 239.67 238.39 3.54% 8.14
2021-11-18 242.33 225.70 244.04 230.25 4.38% 10.08
2021-11-17 241.95 231.88 247.06 240.33 1.82% 4.37
2021-11-16 269.25 232.96 269.73 244.70 10.39% 25.42
2021-11-15 271.44 270.10 278.74 270.12 0.33% 0.8785
2021-11-14 260.7347 258.1951 274.8564 270.9985 4.12% 10.7182
2021-11-13 264.1001 252.4079 267.0063 260.2802 2.01% 5.2217
2021-11-12 267.5236 261.3183 271.1938 265.5019 0.90% 2.3952
2021-11-11 289.3899 260.3492 292.9381 267.8972 7.73% 20.7197
2021-11-10 275.0931 269.2321 293.9572 288.6168 4.95% 13.6093
2021-11-09 267.1997 261.9617 275.2533 275.0075 2.96% 7.9035
2021-11-08 260.3753 259.1589 267.2865 267.1040 2.67% 6.9348
2021-11-07 256.4527 249.7744 262.8134 260.1693 2.67% 6.9348
Full Historical Data

Monero در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
238.44 20:25:46 0.16 0.07% 7.47 3.23%
238.28 20:25:35 0.95 0.40% 7.31 3.16%
237.33 20:25:26 0.94 0.40% 6.36 2.75%
238.27 20:25:19 0.01 - 7.3 3.16%
238.28 20:24:53 0.01 - 7.31 3.16%
238.27 20:24:38 0.24 0.10% 7.3 3.16%
238.03 20:23:58 0.24 0.10% 7.06 3.06%
238.27 20:23:38 0.24 0.10% 7.3 3.16%
238.03 20:23:13 0.24 0.10% 7.06 3.06%
238.27 20:22:02 0.73 0.31% 7.3 3.16%
237.54 20:21:48 0.21 0.09% 6.57 2.84%
237.33 20:21:33 0.21 0.09% 6.36 2.75%
237.54 20:20:48 0.33 0.14% 6.57 2.84%
237.87 20:20:34 0.54 0.23% 6.9 2.99%
237.33 20:20:18 0.09 0.04% 6.36 2.75%
237.42 20:19:52 0.12 0.05% 6.45 2.79%
237.54 20:19:41 0.12 0.05% 6.57 2.84%
237.42 20:19:25 0.09 0.04% 6.45 2.79%
237.33 20:19:13 0.54 0.23% 6.36 2.75%
237.87 20:18:55 0.45 0.19% 6.9 2.99%
237.42 20:18:15 0.45 0.19% 6.45 2.79%
237.87 20:17:58 0.45 0.19% 6.9 2.99%
237.42 20:17:51 0.57 0.24% 6.45 2.79%
237.99 20:17:43 0.12 0.05% 7.02 3.04%
237.87 20:17:35 0.45 0.19% 6.9 2.99%
Full list

Comments Monero