Online Forum

Litecoin در یک نگاه 13:50:54

Property Amounts
Last 205.36
Rate 61,375,900
High 209.89
Low 200.85
Max Fluctuation 2.04
Max Fluctuation % 1.62%
Open 209.26
Time 13:50:54
Yesterday 209.26
Change % 1.9%
Change 3.9
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Litecoin

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,769,823 Rial
Coin
10,436,436 Rial
USD
10,096,424 Rial
Euro
9,667,708 Rial

نوسانات Litecoin در روز جاری

Performance Litecoin

One Week 18.31 8.1862% 2021-11-25
One Month 7.8050 3.9508% 2021-11-02
Six Month 22.3793 12.2304% 2021-06-02
One Year 119.9242 140.3677% 2020-12-02
Three Year 171.0193 498.0070% 2018-12-02
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Litecoin

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 204.92
Moving Average (EMA) 10 Day 206.26
Moving Average (EMA) 20 Day 220.13
Moving Average (EMA) 30 Day 213.90
Moving Average (EMA) 50 Day 207.38
Moving Average (EMA) 100 Day 198.81
Moving Average (EMA) 200 Day 200.69

‌میانگین متحرک (SMA) Litecoin

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 202.77
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 206.66
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 221.99
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 220.01
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 207.73
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 191.31
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 175.31

سطوح ‌Support & Resistance Litecoin

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 191.80 196.32 194.06 195.7 -
Support 2 (S2) 196.32 199.77 194.81 198.27 -
Support 1 (S1) 200.84 201.91 195.56 204.74 198.58
Pivot Point (PP) 205.36 205.36 205.36 207.31 204.23
Resistance 1 (R1) 209.88 208.81 215.15 213.78 207.62
Resistance 2 (R2) 214.40 210.95 215.90 216.35 -
Resistance 3 (R3) 218.92 214.40 216.66 222.82 -

نمودار کندل‌استیک Litecoin در روز جاری

نمودار نوسان Litecoin در همه ادوار

گزارشات Litecoin

در حال حاضر قیمت لایت کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر لایت کوین
205.36 دلار
می باشد

قیمت لایت کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت لایت کوین نسبت به روز گذشته
4.1 دلار کاهش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای لایت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

209.89 دلار

قیمت لایت کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لایت کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 197.71 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.86 درصدی یا 7.65 دلار لایت کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت لایت کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لایت کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 183.617241 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 11.84 درصدی یا 21.742759 دلار لایت کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت لایت کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لایت کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 88.856512 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 131.11 درصدی یا 116.503488 دلار لایت کوین نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در لایت کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به لایت کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.446768 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در لایت کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به لایت کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 11.84 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در لایت کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به لایت کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 131.11 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لایت کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 2.3 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لایت کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین،  2.3 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لایت کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین،  2.3 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Litecoin

قیمت لایت کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت لایت کوین روز گذشته برابر با
209.46 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت لایت کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای لایت کوین برابر با 209.26 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای لایت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

200.85 دلار

قیمت لایت کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لایت کوین   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 200.724692 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.3  درصدی یا 4.635308 دلار لایت کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت لایت کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لایت کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 187.263982 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.66 درصدی یا 18.096018 دلار لایت کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت لایت کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای لایت کوین برابر است با 386.450779 دلار که در تاریخ دوشنبه 20 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید لایت کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به لایت کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.3 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در لایت کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به لایت کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  9.66 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لایت کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.38  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین، 2.3 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لایت کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین،  2.3 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لایت کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 0.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین،  2.3 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لایت کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لایت کوین،  2.3 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Litecoin

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-01 209.92 207.29 217.34 209.46 0.45% 0.94
2021-11-30 207.47 198.15 218.34 210.40 1.68% 3.47
2021-11-29 191.60 191.24 209.15 206.93 8.91% 16.93
2021-11-28 194.78 184.11 195.95 190.00 3.72% 7.06
2021-11-27 198.92 194.87 200.66 197.06 0.33% 0.65
2021-11-26 224.19 190.92 225.58 197.71 13.13% 25.96
2021-11-25 209.38 209.21 229.65 223.67 6.68% 14
2021-11-24 214.58 206.52 218.43 209.67 1.92% 4.02
2021-11-23 208.01 205.92 214.65 213.69 2.72% 5.66
2021-11-22 225.67 205.91 227.77 208.03 8.26% 17.18
2021-11-21 225.22 220.06 230.32 225.21 0.33% 0.75
2021-11-20 217.68 213.88 227.49 225.96 3.32% 7.27
2021-11-19 209.58 200.11 220.75 218.69 4.83% 10.07
2021-11-18 229.98 201.33 232.06 208.62 9.13% 19.04
2021-11-17 227.20 221.22 235.24 227.66 1.66% 3.79
2021-11-16 263.00 224.92 265.57 231.45 13.59% 31.46
2021-11-15 267.23 262.91 280.73 262.91 1.87% 4.8168
2021-11-14 251.1934 245.5074 263.6808 258.0932 2.60% 6.5348
2021-11-13 262.6051 244.2484 281.9474 251.5584 4.58% 11.5283
2021-11-12 260.8917 251.6054 273.7519 263.0867 0.70% 1.8237
2021-11-11 262.1584 254.3872 294.5629 261.2630 0.63% 1.6437
2021-11-10 228.8767 227.1017 274.2775 262.9067 14.96% 34.2105
2021-11-09 202.3024 202.3024 229.4804 228.6962 13.19% 26.6449
2021-11-08 197.8973 197.3546 202.4279 202.0513 2.12% 4.185
2021-11-07 199.2980 191.8359 201.1034 197.8664 2.12% 4.185
Full Historical Data

Litecoin در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
205.36 13:50:54 0.38 0.19% 3.9 1.90%
205.74 13:50:49 0.38 0.19% 3.52 1.71%
205.36 13:50:30 0.38 0.19% 3.9 1.90%
205.74 13:50:14 0.38 0.19% 3.52 1.71%
205.36 13:49:50 0.38 0.19% 3.9 1.90%
205.74 13:49:39 0.38 0.19% 3.52 1.71%
205.36 13:49:27 0.38 0.19% 3.9 1.90%
205.74 13:49:09 0.1 0.05% 3.52 1.71%
205.84 13:48:57 0.1 0.05% 3.42 1.66%
205.74 13:48:09 0.1 0.05% 3.52 1.71%
205.84 13:48:00 0.1 0.05% 3.42 1.66%
205.74 13:47:32 0.1 0.05% 3.52 1.71%
205.84 13:47:09 0.1 0.05% 3.42 1.66%
205.74 13:46:55 0.1 0.05% 3.52 1.71%
205.84 13:45:32 0.28 0.14% 3.42 1.66%
206.12 13:45:25 0.28 0.14% 3.14 1.52%
205.84 13:44:55 0.22 0.11% 3.42 1.66%
205.62 13:44:09 0.23 0.11% 3.64 1.77%
205.85 13:44:00 0.23 0.11% 3.41 1.66%
205.62 13:43:27 0.5 0.24% 3.64 1.77%
206.12 13:43:11 0.5 0.24% 3.14 1.52%
205.62 13:42:50 0.23 0.11% 3.64 1.77%
205.85 13:42:40 0.23 0.11% 3.41 1.66%
205.62 13:42:30 0.23 0.11% 3.64 1.77%
205.85 13:41:10 0.82 0.40% 3.41 1.66%
Full list

Comments Litecoin