Online Forum

IOTA در یک نگاه 13:53:08

Property Amounts
Last 1.44
Rate 430,800
High 1.46
Low 1.34
Max Fluctuation 0.02
Max Fluctuation % 1.39%
Open 1.38
Time 13:53:08
Yesterday 1.39
Change % 3.6%
Change 0.05
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در IOTA

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,774,100 Rial
Coin
10,443,048 Rial
USD
10,096,424 Rial
Euro
9,674,266 Rial

نوسانات IOTA در روز جاری

Performance IOTA

One Week 0.13 8.2803% 2021-11-25
One Month 0.0287 2.0314% 2021-11-02
Six Month 0.3177 28.3088% 2021-06-02
One Year 1.1130 340.4276% 2020-12-02
Three Year 1.1388 378.1333% 2018-12-02
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) IOTA

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 1.39
Moving Average (EMA) 10 Day 1.41
Moving Average (EMA) 20 Day 1.37
Moving Average (EMA) 30 Day 1.38
Moving Average (EMA) 50 Day 1.36
Moving Average (EMA) 100 Day 1.32
Moving Average (EMA) 200 Day 1.32

‌میانگین متحرک (SMA) IOTA

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 1.38
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 1.42
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 1.36
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 1.36
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 1.34
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 1.34
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 1.16

سطوح ‌Support & Resistance IOTA

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 1.24 1.29 1.29 1.2 -
Support 2 (S2) 1.29 1.33 1.30 1.27 -
Support 1 (S1) 1.36 1.36 1.31 1.32 1.39
Pivot Point (PP) 1.41 1.41 1.41 1.39 1.42
Resistance 1 (R1) 1.48 1.45 1.56 1.44 1.51
Resistance 2 (R2) 1.53 1.48 1.57 1.51 -
Resistance 3 (R3) 1.60 1.53 1.59 1.56 -

نمودار کندل‌استیک IOTA در روز جاری

نمودار نوسان IOTA در همه ادوار

گزارشات IOTA

در حال حاضر قیمت میوتا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر میوتا
1.44 دلار
می باشد

قیمت میوتا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت میوتا نسبت به روز گذشته
0.05 دلار افزایش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای میوتا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.46 دلار

قیمت میوتا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر میوتا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 1.38 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.34 درصدی یا 0.06 دلار میوتا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت میوتا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر میوتا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 1.551617 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.19 درصدی یا 0.111617 دلار میوتا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت میوتا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر میوتا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 0.344768 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 317.67 درصدی یا 1.095232 دلار میوتا نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در میوتا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به میوتا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.797203 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در میوتا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به میوتا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.19 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در میوتا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به میوتا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 317.67 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در میوتا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت میوتا، 2.86 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در میوتا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت میوتا،  2.86 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در میوتا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت میوتا،  2.86 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات IOTA

قیمت میوتا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت میوتا روز گذشته برابر با
1.39 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت میوتا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای میوتا برابر با 1.38 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای میوتا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.34 دلار

قیمت میوتا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر میوتا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 1.399892 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.86  درصدی یا 0.040108 دلار میوتا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت میوتا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر میوتا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 1.281503 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 12.36 درصدی یا 0.158497 دلار میوتا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت میوتا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای میوتا برابر است با 5.36633 دلار که در تاریخ چهارشنبه 29 آذر 1396  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید میوتا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به میوتا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.86 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در میوتا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به میوتا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  12.36 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در میوتا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.32  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت میوتا، 2.86 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در میوتا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت میوتا،  2.86 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در میوتا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 0.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت میوتا،  2.86 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در میوتا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت میوتا،  2.86 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های IOTA

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-01 1.44 1.38 1.47 1.39 2.88% 0.04
2021-11-30 1.41 1.36 1.45 1.43 2.14% 0.03
2021-11-29 1.30 1.30 1.42 1.40 8.53% 0.11
2021-11-28 1.38 1.25 1.38 1.29 7.75% 0.1
2021-11-27 1.39 1.36 1.42 1.39 0.72% 0.01
2021-11-26 1.58 1.36 1.60 1.38 13.77% 0.19
2021-11-25 1.48 1.47 1.66 1.57 6.80% 0.1
2021-11-24 1.43 1.38 1.53 1.47 3.52% 0.05
2021-11-23 1.44 1.36 1.47 1.42 2.82% 0.04
2021-11-22 1.35 1.29 1.56 1.46 8.96% 0.12
2021-11-21 1.30 1.28 1.38 1.34 2.29% 0.03
2021-11-20 1.29 1.25 1.32 1.31 0.77% 0.01
2021-11-19 1.30 1.21 1.30 1.30 0.78% 0.01
2021-11-18 1.40 1.25 1.47 1.29 7.75% 0.1
2021-11-17 1.30 1.29 1.48 1.39 5.30% 0.07
2021-11-16 1.28 1.13 1.44 1.32 2.33% 0.03
2021-11-15 1.29 1.28 1.34 1.29 2.20% 0.0284
2021-11-14 1.2841 1.2696 1.3344 1.3184 2.75% 0.0353
2021-11-13 1.3311 1.2466 1.3386 1.2831 3.99% 0.0512
2021-11-12 1.2970 1.2818 1.3489 1.3343 2.78% 0.036
2021-11-11 1.4101 1.2083 1.4378 1.2982 8.58% 0.1114
2021-11-10 1.3867 1.3746 1.4533 1.4096 1.70% 0.0235
2021-11-09 1.3475 1.3320 1.3939 1.3861 2.90% 0.0391
2021-11-08 1.3465 1.3271 1.3513 1.3470 0.09% 0.0011
2021-11-07 1.3784 1.2934 1.3784 1.3458 0.09% 0.0011
Full Historical Data

IOTA در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
1.44 13:53:08 0.01 0.69% 0.05 3.60%
1.45 13:52:58 0.01 0.69% 0.06 4.32%
1.44 13:52:34 0.01 0.69% 0.05 3.60%
1.45 13:52:27 0.01 0.69% 0.06 4.32%
1.44 13:51:57 0.01 0.69% 0.05 3.60%
1.45 13:48:01 - - 0.06 4.32%
1.45 13:45:32 0.01 0.69% 0.06 4.32%
1.44 13:45:25 0.01 0.69% 0.05 3.60%
1.45 13:43:28 0.01 0.69% 0.06 4.32%
1.44 13:43:12 0.01 0.69% 0.05 3.60%
1.45 13:42:51 0.01 0.69% 0.06 4.32%
1.44 13:42:41 0.01 0.69% 0.05 3.60%
1.45 13:42:31 0.01 0.69% 0.06 4.32%
1.44 13:27:12 0.01 0.69% 0.05 3.60%
1.45 13:26:59 0.01 0.69% 0.06 4.32%
1.44 13:25:58 0.01 0.69% 0.05 3.60%
1.45 13:25:52 0.01 0.69% 0.06 4.32%
1.44 13:25:12 0.01 0.69% 0.05 3.60%
1.45 13:24:57 0.01 0.69% 0.06 4.32%
1.44 13:24:14 0.01 0.69% 0.05 3.60%
1.45 13:17:09 0.01 0.69% 0.06 4.32%
1.46 13:16:35 0.01 0.69% 0.07 5.04%
1.45 13:16:16 0.01 0.69% 0.06 4.32%
1.46 13:00:53 0.01 0.69% 0.07 5.04%
1.45 13:00:38 0.01 0.69% 0.06 4.32%
Full list

Comments IOTA