Online Forum

Ethereum در یک نگاه 13:47:31

Property Amounts
Last 4,585.00
Rate 1,370,456,500
High 4,616.99
Low 4,461.24
Max Fluctuation 44.99
Max Fluctuation % 0.93%
Open 4,616.99
Time 13:47:31
Yesterday 4,616.99
Change % 0.7%
Change 31.99
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Ethereum

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,769,823 Rial
Coin
10,442,222 Rial
USD
10,094,946 Rial
Euro
9,671,768 Rial

نوسانات Ethereum در روز جاری

Performance Ethereum

One Week 72.61 1.6091% 2021-11-25
One Month 260.3732 6.0207% 2021-11-02
Six Month 1,951.4816 74.1017% 2021-06-02
One Year 3,997.6758 680.6591% 2020-12-02
Three Year 4,466.3644 3,764.7772% 2018-12-02
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Ethereum

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 4,446.25
Moving Average (EMA) 10 Day 4,350.21
Moving Average (EMA) 20 Day 4,411.02
Moving Average (EMA) 30 Day 4,385.60
Moving Average (EMA) 50 Day 4,227.09
Moving Average (EMA) 100 Day 3,952.05
Moving Average (EMA) 200 Day 3,567.46

‌میانگین متحرک (SMA) Ethereum

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 4,383.55
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 4,317.83
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 4,368.82
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 4,441.40
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 4,266.56
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 3,809.52
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 3,153.35

سطوح ‌Support & Resistance Ethereum

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 4,336.08 4,398.66 4,390.31 4,383.36 -
Support 2 (S2) 4,398.66 4,458.15 4,403.30 4,422.30 -
Support 1 (S1) 4,491.83 4,494.91 4,416.27 4,539.11 4,445.24
Pivot Point (PP) 4,554.41 4,554.41 4,554.41 4,578.05 4,531.11
Resistance 1 (R1) 4,647.58 4,613.90 4,753.72 4,694.86 4,600.99
Resistance 2 (R2) 4,710.16 4,650.66 4,766.69 4,733.80 -
Resistance 3 (R3) 4,803.33 4,710.16 4,779.68 4,850.61 -

نمودار کندل‌استیک Ethereum در روز جاری

نمودار نوسان Ethereum در همه ادوار

گزارشات Ethereum

در حال حاضر قیمت اتریوم چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر اتریوم
4,585. دلار
می باشد

قیمت اتریوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت اتریوم نسبت به روز گذشته
27.26 دلار کاهش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اتریوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4,616.99 دلار

قیمت اتریوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اتریوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 4,072.86 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 12.57 درصدی یا 512.14 دلار اتریوم نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت اتریوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اتریوم در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 3,790.990088 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 20.94 درصدی یا 794.009912 دلار اتریوم نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت اتریوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اتریوم در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 598.352342 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 666.27 درصدی یا 3,986.647658 دلار اتریوم نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در اتریوم چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اتریوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.83763 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در اتریوم چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به اتریوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 20.94 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در اتریوم چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به اتریوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 666.27 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتریوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتریوم، 0. درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتریوم نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتریوم،  0. درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتریوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتریوم،  0. درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Ethereum

قیمت اتریوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت اتریوم روز گذشته برابر با
4,612.26 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت اتریوم در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای اتریوم برابر با 4,616.99 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای اتریوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4,461.24 دلار

قیمت اتریوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اتریوم   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 4,584.798668 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.  درصدی یا 0.201332 دلار اتریوم نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت اتریوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اتریوم در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 2,706.124971 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 69.43 درصدی یا 1,878.875029 دلار اتریوم نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت اتریوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای اتریوم برابر است با 4,812.087614 دلار که در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید اتریوم چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اتریوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0. درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در اتریوم چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به اتریوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  69.43 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتریوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.38  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتریوم، 0. درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتریوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتریوم،  0. درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتریوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 0. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتریوم،  0. درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتریوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتریوم،  0. درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Ethereum

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-01 4,657.17 4,582.41 4,780.73 4,612.26 0.84% 38.96
2021-11-30 4,422.72 4,358.98 4,753.27 4,651.22 5.27% 232.86
2021-11-29 4,137.45 4,133.23 4,457.79 4,418.36 7.43% 305.66
2021-11-28 4,085.54 3,989.97 4,129.04 4,112.70 0.26% 10.51
2021-11-27 4,109.22 4,030.91 4,184.06 4,123.21 1.24% 50.35
2021-11-26 4,530.71 3,933.51 4,550.52 4,072.86 10.79% 439.53
2021-11-25 4,249.03 4,242.33 4,529.59 4,512.39 6.34% 269
2021-11-24 4,374.30 4,176.77 4,385.48 4,243.39 2.53% 107.22
2021-11-23 4,075.11 4,033.57 4,361.44 4,350.61 6.60% 269.24
2021-11-22 4,370.08 4,059.48 4,391.03 4,081.37 6.80% 277.69
2021-11-21 4,401.13 4,308.78 4,434.16 4,359.06 1.04% 45.45
2021-11-20 4,271.81 4,209.24 4,411.18 4,404.51 2.42% 103.98
2021-11-19 4,089.64 3,959.23 4,311.71 4,300.53 5.94% 241.09
2021-11-18 4,261.70 3,971.21 4,343.56 4,059.44 4.16% 168.81
2021-11-17 4,182.40 4,086.15 4,296.94 4,228.25 0.16% 6.59
2021-11-16 4,570.87 4,144.33 4,586.21 4,234.84 7.74% 327.63
2021-11-15 4,546.21 4,545.24 4,764.64 4,562.47 1.95% 88.9905
2021-11-14 4,666.7191 4,582.1806 4,702.1151 4,651.4605 0.34% 15.6549
2021-11-13 4,724.3066 4,510.9206 4,808.7386 4,667.1154 1.36% 63.2686
2021-11-12 4,635.4538 4,580.9901 4,778.0592 4,730.3840 2.03% 94.2098
2021-11-11 4,733.3630 4,485.0934 4,859.5031 4,636.1742 2.13% 98.8945
2021-11-10 4,810.0715 4,718.0393 4,837.5896 4,735.0688 1.63% 77.0189
2021-11-09 4,619.6495 4,619.6495 4,822.3632 4,812.0876 4.15% 191.5331
2021-11-08 4,523.9822 4,510.9844 4,640.9220 4,620.5545 2.19% 98.9734
2021-11-07 4,482.6480 4,334.9736 4,530.9970 4,521.5811 2.19% 98.9734
Full Historical Data

Ethereum در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
4,585.00 13:47:31 1.38 0.03% 31.99 0.70%
4,586.38 13:47:08 1.38 0.03% 30.61 0.67%
4,585.00 13:46:55 1.38 0.03% 31.99 0.70%
4,586.38 13:45:31 5.12 0.11% 30.61 0.67%
4,591.50 13:45:24 5.12 0.11% 25.49 0.56%
4,586.38 13:44:55 0.96 0.02% 30.61 0.67%
4,585.42 13:44:08 1.71 0.04% 31.57 0.69%
4,583.71 13:44:00 1.71 0.04% 33.28 0.73%
4,585.42 13:43:27 6.08 0.13% 31.57 0.69%
4,591.50 13:43:10 6.08 0.13% 25.49 0.56%
4,585.42 13:42:50 1.71 0.04% 31.57 0.69%
4,583.71 13:42:40 1.71 0.04% 33.28 0.73%
4,585.42 13:42:29 1.71 0.04% 31.57 0.69%
4,583.71 13:41:09 11.03 0.24% 33.28 0.73%
4,572.68 13:40:59 11.03 0.24% 44.31 0.97%
4,583.71 13:40:38 3.38 0.07% 33.28 0.73%
4,587.09 13:40:27 3.38 0.07% 29.9 0.65%
4,583.71 13:40:14 3.38 0.07% 33.28 0.73%
4,587.09 13:39:17 14.41 0.32% 29.9 0.65%
4,572.68 13:38:55 14.41 0.32% 44.31 0.97%
4,587.09 13:38:18 13.43 0.29% 29.9 0.65%
4,573.66 13:37:51 2.31 0.05% 43.33 0.95%
4,575.97 13:37:43 2.31 0.05% 41.02 0.90%
4,573.66 13:37:35 2.31 0.05% 43.33 0.95%
4,575.97 13:37:26 3.29 0.07% 41.02 0.90%
Full list

Comments Ethereum