Online Forum

Decred در یک نگاه 19:14:23

Property Amounts
Last 103.57
Rate 30,905,300
High 106.72
Low 102.38
Max Fluctuation 1.1
Max Fluctuation % 2.73%
Open 106.67
Time 19:14:23
Yesterday 106.67
Change % 2.99%
Change 3.1
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Decred

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,768,112 Rial
Coin
10,436,436 Rial
USD
10,094,577 Rial
Euro
9,676,140 Rial

نوسانات Decred در روز جاری

Performance Decred

One Week 3.62 3.3772% 2021-11-25
One Month 8.3847 7.4893% 2021-11-02
Six Month 57.9790 35.8894% 2021-06-02
One Year 78.2385 308.8592% 2020-12-02
Three Year 82.8995 401.0521% 2018-12-02
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Decred

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 104.92
Moving Average (EMA) 10 Day 104.81
Moving Average (EMA) 20 Day 106.37
Moving Average (EMA) 30 Day 107.34
Moving Average (EMA) 50 Day 111.76
Moving Average (EMA) 100 Day 125.74
Moving Average (EMA) 200 Day 134.82

‌میانگین متحرک (SMA) Decred

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 104.43
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 104.55
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 107.48
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 107.73
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 112.84
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 127.39
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 133.34

سطوح ‌Support & Resistance Decred

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 97.38 99.88 98.14 100.16 -
Support 2 (S2) 99.88 101.54 98.50 101.27 -
Support 1 (S1) 101.72 102.56 98.86 104.5 100.80
Pivot Point (PP) 104.22 104.22 104.22 105.61 103.76
Resistance 1 (R1) 106.06 105.88 108.27 108.84 105.14
Resistance 2 (R2) 108.56 106.90 108.63 109.95 -
Resistance 3 (R3) 110.40 108.56 108.99 113.18 -

نمودار کندل‌استیک Decred در روز جاری

نمودار نوسان Decred در همه ادوار

گزارشات Decred

در حال حاضر قیمت دیکرید چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دیکرید
103.57 دلار
می باشد

قیمت دیکرید نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دیکرید نسبت به روز گذشته
2.97 دلار کاهش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دیکرید به ثبت رسید چقدر بوده است؟

106.72 دلار

قیمت دیکرید نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دیکرید در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 94.46 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.64 درصدی یا 9.11 دلار دیکرید نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دیکرید نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دیکرید در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 178.142291 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 41.86 درصدی یا 74.572291 دلار دیکرید نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دیکرید نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دیکرید در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 26.07739 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 297.16 درصدی یا 77.49261 دلار دیکرید نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دیکرید چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دیکرید تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.957074 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دیکرید چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دیکرید، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 41.86 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دیکرید چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دیکرید، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 297.16 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیکرید نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 8.62 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیکرید نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید،  8.62 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیکرید نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 39.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید،  8.62 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Decred

قیمت دیکرید روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دیکرید روز گذشته برابر با
106.54 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت دیکرید در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دیکرید برابر با 106.67 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دیکرید به ثبت رسید چقدر بوده است؟

102.38 دلار

قیمت دیکرید نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دیکرید   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 113.349064 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.62  درصدی یا 9.779064 دلار دیکرید نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دیکرید نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دیکرید در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 158.823095 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 34.78 درصدی یا 55.253095 دلار دیکرید نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت دیکرید تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دیکرید برابر است با 246.90469 دلار که در تاریخ شنبه 28 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید دیکرید چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دیکرید تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.62 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دیکرید چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دیکرید تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  34.78 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیکرید نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.32  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 8.62 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیکرید نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید،  8.62 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیکرید نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 1.28 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید،  8.62 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیکرید نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 2.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید،  8.62 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Decred

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-01 105.98 104.36 108.59 106.54 0.96% 1.01
2021-11-30 105.58 101.45 107.27 105.53 0.31% 0.33
2021-11-29 102.81 102.32 106.95 105.20 2.97% 3.03
2021-11-28 102.24 98.42 103.62 102.17 0.53% 0.54
2021-11-27 94.94 93.18 102.71 102.71 8.73% 8.25
2021-11-26 107.25 91.07 109.42 94.46 13.48% 12.73
2021-11-25 105.76 104.75 108.65 107.19 1.48% 1.56
2021-11-24 109.53 104.75 110.25 105.63 3.47% 3.67
2021-11-23 106.80 104.66 110.03 109.30 2.33% 2.49
2021-11-22 111.63 106.64 113.51 106.81 4.07% 4.35
2021-11-21 110.07 109.17 112.35 111.16 0.75% 0.83
2021-11-20 107.51 106.01 110.58 110.33 3.05% 3.27
2021-11-19 107.93 103.76 108.80 107.06 0.50% 0.54
2021-11-18 110.18 103.44 112.28 107.60 1.77% 1.9
2021-11-17 107.60 104.01 110.41 109.50 0.96% 1.04
2021-11-16 114.39 103.40 114.74 108.46 5.14% 5.58
2021-11-15 118.07 113.94 122.06 114.04 0.24% 0.2751
2021-11-14 113.0999 109.0860 114.5208 114.3151 1.35% 1.5242
2021-11-13 108.7697 105.2928 115.3896 112.7909 3.59% 3.9054
2021-11-12 102.0917 101.2612 109.9394 108.8854 6.65% 6.7906
2021-11-11 107.2247 100.2483 109.7282 102.0948 5.02% 5.124
2021-11-10 108.5612 105.1335 108.8245 107.2188 1.26% 1.3457
2021-11-09 107.9803 106.9219 109.9288 108.5645 0.56% 0.5995
2021-11-08 107.1700 106.5180 108.5628 107.9649 0.85% 0.9114
2021-11-07 104.3603 102.2267 107.6527 107.0535 0.85% 0.9114
Full Historical Data

Decred در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
103.57 19:14:23 0.01 0.01% 3.1 2.99%
103.56 19:12:53 0.16 0.15% 3.11 3%
103.72 19:12:45 0.16 0.15% 2.95 2.84%
103.56 19:12:35 0.16 0.15% 3.11 3%
103.72 19:12:21 0.41 0.40% 2.95 2.84%
104.13 19:11:06 0.41 0.40% 2.54 2.44%
103.72 19:10:01 0.41 0.40% 2.95 2.84%
104.13 19:09:51 0.41 0.40% 2.54 2.44%
103.72 19:09:37 0.41 0.40% 2.95 2.84%
104.13 19:08:47 0.21 0.20% 2.54 2.44%
104.34 19:08:34 0.21 0.20% 2.33 2.23%
104.13 19:08:18 0.21 0.20% 2.54 2.44%
104.34 19:07:02 0.21 0.20% 2.33 2.23%
104.13 19:06:54 0.21 0.20% 2.54 2.44%
104.34 19:04:57 0.16 0.15% 2.33 2.23%
104.50 19:03:49 0.27 0.26% 2.17 2.08%
104.23 19:03:36 0.27 0.26% 2.44 2.34%
104.50 19:02:36 0.27 0.26% 2.17 2.08%
104.23 18:59:56 0.27 0.26% 2.44 2.34%
104.50 18:59:34 0.27 0.26% 2.17 2.08%
104.23 18:59:25 0.27 0.26% 2.44 2.34%
104.50 18:59:15 0.07 0.07% 2.17 2.08%
104.43 18:59:00 0.07 0.07% 2.24 2.14%
104.50 18:56:36 0.07 0.07% 2.17 2.08%
104.43 18:56:28 0.07 0.07% 2.24 2.14%
Full list

Comments Decred