Online Forum

Bytecoin در یک نگاه 13:48:11

Property Amounts
Last 0.000395
Rate 100
High 0.000401
Low 0.000386
Max Fluctuation -
Max Fluctuation % -
Open 0.000389
Time 13:48:11
Yesterday 0.000389
Change % 1.54%
Change -
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Bytecoin

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,781,798 Rial
Coin
10,442,222 Rial
USD
10,096,424 Rial
Euro
9,671,143 Rial

نوسانات Bytecoin در روز جاری

Performance Bytecoin

One Week 0.0000 7.6294% 2021-11-25
One Month 0.0000 6.7334% 2021-11-02
Six Month 0.0017 80.9182% 2021-06-02
One Year 0.0002 144.7336% 2020-12-02
Three Year 0.0005 53.7038% 2018-12-02
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Bytecoin

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 0.00
Moving Average (EMA) 10 Day 0.00
Moving Average (EMA) 20 Day 0.00
Moving Average (EMA) 30 Day 0.00
Moving Average (EMA) 50 Day 0.00
Moving Average (EMA) 100 Day 0.00
Moving Average (EMA) 200 Day 0.00

‌میانگین متحرک (SMA) Bytecoin

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 0.00
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 0.00
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 0.00
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 0.00
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 0.00
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 0.00
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 0.00

سطوح ‌Support & Resistance Bytecoin

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Support 2 (S2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Support 1 (S1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pivot Point (PP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resistance 1 (R1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resistance 2 (R2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Resistance 3 (R3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -

نمودار کندل‌استیک Bytecoin در روز جاری

نمودار نوسان Bytecoin در همه ادوار

گزارشات Bytecoin

در حال حاضر قیمت بایت کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بایت کوین
0.000395 دلار
می باشد

قیمت بایت کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بایت کوین نسبت به روز گذشته
0 دلار افزایش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بایت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000401 دلار

قیمت بایت کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بایت کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 0.000352 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 12.21 درصدی یا 0.000043 دلار بایت کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بایت کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بایت کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 0.000382 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.28 درصدی یا 0.000013 دلار بایت کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بایت کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بایت کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 0.000159 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 148.47 درصدی یا 0.000236 دلار بایت کوین نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بایت کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بایت کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.036269 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بایت کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به بایت کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.28 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بایت کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به بایت کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 148.47 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بایت کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایت کوین، 1.45 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بایت کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایت کوین،  1.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بایت کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایت کوین،  1.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Bytecoin

قیمت بایت کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بایت کوین روز گذشته برابر با
0.00039 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت بایت کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بایت کوین برابر با 0.000389 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بایت کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000386 دلار

قیمت بایت کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بایت کوین   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 0.000401 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.45  درصدی یا 0.000006 دلار بایت کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بایت کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بایت کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 0.000505 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 21.81 درصدی یا 0.00011 دلار بایت کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت بایت کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بایت کوین برابر است با 0.030134 دلار که در تاریخ چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید بایت کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به بایت کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.45 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بایت کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به بایت کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  21.81 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بایت کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.32  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایت کوین، 1.45 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بایت کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایت کوین،  1.45 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بایت کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 0.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایت کوین،  1.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بایت کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایت کوین،  1.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Bytecoin

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-01 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 1.04% 0
2021-11-30 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 2.12% 0
2021-11-29 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 3.85% 0
2021-11-28 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 2.25% 0
2021-11-27 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 1.14% 0
2021-11-26 0.0004 0.0003 0.0004 0.0004 4.26% 0
2021-11-25 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 2.23% 0
2021-11-24 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 3.06% 0
2021-11-23 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 4.52% 0
2021-11-22 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 7.06% 0
2021-11-21 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 1.32% 0
2021-11-20 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.26% 0
2021-11-19 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 2.68% 0
2021-11-18 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 5.36% 0
2021-11-17 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.77% 0
2021-11-16 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 4.36% 0
2021-11-15 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.34% 0
2021-11-14 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 1.57% 0
2021-11-13 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.36% 0
2021-11-12 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 2.08% 0
2021-11-11 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 2.61% 0
2021-11-10 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 3.53% 0
2021-11-09 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 3.99% 0
2021-11-08 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 2.26% 0
2021-11-07 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 2.26% 0
Full Historical Data

Bytecoin در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
0.000395 13:48:11 - 0.51% - 1.54%
0.000393 13:44:16 - 0.25% - 1.03%
0.000394 13:25:49 - 0.25% - 1.29%
0.000395 13:20:55 - 0.25% - 1.54%
0.000394 13:15:58 - 0.25% - 1.29%
0.000395 13:10:24 - 0.51% - 1.54%
0.000397 12:55:46 - 0.25% - 2.06%
0.000396 12:35:59 - 0.25% - 1.80%
0.000395 12:31:19 - 0.25% - 1.54%
0.000394 12:25:50 - 0.51% - 1.29%
0.000396 12:21:00 - 0.25% - 1.80%
0.000395 12:06:26 - 0.25% - 1.54%
0.000396 11:51:08 - 0.25% - 1.80%
0.000395 11:40:58 - 0.51% - 1.54%
0.000397 11:35:59 - 0.51% - 2.06%
0.000395 11:06:00 - 0.77% - 1.54%
0.000392 10:40:55 - 0.26% - 0.77%
0.000391 10:36:00 - 0.26% - 0.51%
0.000390 10:31:01 - 0.26% - 0.26%
0.000391 10:10:54 - 1.28% - 0.51%
0.000396 10:06:15 - 0.51% - 1.80%
0.000394 10:01:45 - 0.25% - 1.29%
0.000393 09:50:54 - 0.51% - 1.03%
0.000395 09:48:39 - 0.25% - 1.54%
0.000394 09:40:55 - 0.25% - 1.29%
Full list

Comments Bytecoin