Online Forum

US Cotton

US Cotton
Last: 105.06 1.03
Softs CFDs

Last : 105.06 1.03

Unit : British Pound

Last : 105.06 1.03

Currency : USD

Country : United States

Category : Softs CFDs

Unit : British Pound

Market Type : World Market

US Cotton در یک نگاه 19:46:04

Property Amounts
Last 105.06
High 105.18
Low 102.6
Max Fluctuation 0.69
Max Fluctuation % 1.29%
Open 103.91
Time 19:46:04
Yesterday 103.99
Change % 1.03%
Change 1.07
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در US Cotton

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,768,112 Rial
Coin
10,436,436 Rial
USD
10,094,577 Rial
Euro
9,676,140 Rial

نوسانات US Cotton در روز جاری

Performance US Cotton

One Week 10.84 9.3529% 2021-11-24
One Month 12.42 10.5720% 2021-11-02
Six Month 21.28 25.3999% 2021-06-02
One Year 33.45 46.7114% 2020-12-02
Three Year 26.23 33.2741% 2018-11-30
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) US Cotton

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 108.71
Moving Average (EMA) 10 Day 111.74
Moving Average (EMA) 20 Day 114.10
Moving Average (EMA) 30 Day 113.21
Moving Average (EMA) 50 Day 112.21
Moving Average (EMA) 100 Day 105.31
Moving Average (EMA) 200 Day 97.93

‌میانگین متحرک (SMA) US Cotton

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 109.84
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 113.37
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 115.68
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 114.68
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 112.26
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 102.73
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 93.98

سطوح ‌Support & Resistance US Cotton

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 100.8 101.7 101.83 100.04 -
Support 2 (S2) 101.7 102.68 102.05 101.32 -
Support 1 (S1) 103.38 103.29 102.26 102.62 103.83
Pivot Point (PP) 104.28 104.28 104.28 103.9 104.50
Resistance 1 (R1) 105.96 105.26 107.85 105.2 106.41
Resistance 2 (R2) 106.86 105.87 108.06 106.48 -
Resistance 3 (R3) 108.54 106.86 108.28 107.78 -

نمودار کندل‌استیک US Cotton در روز جاری

نمودار نوسان US Cotton در همه ادوار

گزارشات US Cotton

در حال حاضر قیمت پنبه چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پنبه
105.06 دلار
می باشد

قیمت پنبه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پنبه نسبت به روز گذشته
1.07 دلار افزایش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پنبه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

105.18 دلار

قیمت پنبه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پنبه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 111.52 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.79 درصدی یا 6.46 دلار پنبه نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پنبه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پنبه در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 94.07 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 11.68 درصدی یا 10.99 دلار پنبه نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پنبه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پنبه در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 71.37 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 47.2 درصدی یا 33.69 دلار پنبه نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پنبه چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پنبه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.274222 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پنبه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پنبه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 11.68 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پنبه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پنبه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 47.2 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پنبه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 11.49 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پنبه نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه،  11.49 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پنبه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 39.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه،  11.49 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات US Cotton

قیمت پنبه روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پنبه روز گذشته برابر با
103.99 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت پنبه در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پنبه برابر با 103.91 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پنبه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

102.6 دلار

قیمت پنبه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پنبه   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 118.7 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 11.49  درصدی یا 13.64 دلار پنبه نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پنبه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پنبه در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 84.23 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 24.72 درصدی یا 20.83 دلار پنبه نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت پنبه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پنبه برابر است با 213.84 دلار که در تاریخ دوشنبه 16 اسفند 1389  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید پنبه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پنبه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 11.49 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پنبه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پنبه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  24.72 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پنبه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.32  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 11.49 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پنبه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه،  11.49 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پنبه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 1.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه،  11.49 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پنبه نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه،  11.49 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های US Cotton

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-01 105.79 103.95 108.39 103.99 2.33% 2.42
2021-11-30 110.62 106.41 110.62 106.41 4.67% 4.97
2021-11-29 113.23 111.12 113.41 111.38 0.13% 0.14
2021-11-26 113.31 110.82 113.45 111.52 3.93% 4.38
2021-11-24 115.92 115.21 116.22 115.90 0.23% 0.27
2021-11-23 115.44 114.61 115.92 115.63 0.08% 0.09
2021-11-22 116.05 114.88 116.49 115.54 0.77% 0.89
2021-11-21 116.43 116.43 116.43 116.43 2.37% 2.76
2021-11-19 117.78 117.19 120.25 119.19 1.24% 1.46
2021-11-18 119.72 117.14 120.48 117.73 2.06% 2.43
2021-11-17 117.78 117.61 121.62 120.16 2.04% 2.4
2021-11-16 117.78 117.11 118.34 117.76 0.08% 0.09
2021-11-15 117.38 116.54 118.17 117.67 0.06% 0.07
2021-11-12 118.70 116.78 118.88 117.60 0.85% 1
2021-11-11 118.83 117.58 119.12 118.60 0.13% 0.16
2021-11-10 119.05 118.61 120.72 118.76 0.21% 0.25
2021-11-09 116.75 116.30 120.36 119.01 1.98% 2.31
2021-11-08 117.39 116.33 118.34 116.70 0.30% 0.35
2021-11-05 116.75 115.79 117.56 117.05 0.41% 0.48
2021-11-04 118.38 116.22 118.58 116.57 1.83% 2.13
2021-11-03 117.33 115.78 119.43 118.70 1.04% 1.22
2021-11-02 120.40 116.76 121.53 117.48 2% 2.35
2021-11-01 115.93 115.23 119.85 119.83 4.17% 4.8
2021-10-29 113.89 112.18 115.10 115.03 1.23% 1.4
2021-10-28 110.39 109.56 114.14 113.63 1.23% 1.4
Full Historical Data

US Cotton در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
105.06 19:46:04 - - 1.07 1.03%
105.06 19:46:01 0.03 0.03% 1.07 1.03%
105.03 19:44:50 0.05 0.05% 1.04 1%
104.98 19:44:39 0.09 0.09% 0.99 0.95%
104.89 19:43:50 - - 0.9 0.87%
104.89 19:43:47 0.18 0.17% 0.9 0.87%
104.71 19:42:57 0.02 0.02% 0.72 0.69%
104.73 19:42:53 0.03 0.03% 0.74 0.71%
104.7 19:41:52 - - 0.71 0.68%
104.7 19:41:51 0.35 0.34% 0.71 0.68%
104.35 19:41:08 0.01 0.01% 0.36 0.35%
104.34 19:40:55 0.18 0.17% 0.35 0.34%
104.52 19:39:53 - - 0.53 0.51%
104.52 19:39:53 0.08 0.08% 0.53 0.51%
104.44 19:38:53 - - 0.45 0.43%
104.44 19:38:51 0.06 0.06% 0.45 0.43%
104.38 19:37:55 - - 0.39 0.38%
104.38 19:37:52 0.32 0.31% 0.39 0.38%
104.06 19:36:08 - - 0.07 0.07%
104.06 19:36:05 0.09 0.09% 0.07 0.07%
104.15 19:34:56 - - 0.16 0.15%
104.15 19:34:54 0.19 0.18% 0.16 0.15%
104.34 19:33:55 0.02 0.02% 0.35 0.34%
104.32 19:33:38 0.31 0.30% 0.33 0.32%
104.63 19:32:53 - - 0.64 0.62%
Full list

Comments US Cotton