Online Forum

US Corn

US Corn
Last: 576.1 0.88
Grains CFDs

Last : 576.1 0.88

Unit : Bushel

Last : 576.1 0.88

Currency : USD

Country : United States

Category : Grains CFDs

Unit : Bushel

Market Type : World Market

US Corn در یک نگاه 13:17:40

Property Amounts
Last 576.1
High 576.6
Low 569.6
Max Fluctuation 1.2
Max Fluctuation % 0.09%
Open 570.6
Time 13:17:40
Yesterday 571.1
Change % 0.88%
Change 5
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در US Corn

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,768,112 Rial
Coin
10,432,303 Rial
USD
10,090,513 Rial
Euro
9,655,840 Rial

نوسانات US Corn در روز جاری

Performance US Corn

One Week 3.15 0.5438% 2021-11-25
One Month 3.72 0.6499% 2021-11-02
Six Month 98.80 14.6392% 2021-06-02
One Year 157.35 37.5761% 2020-12-02
Three Year 199.10 52.8117% 2018-11-30
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) US Corn

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 577.41
Moving Average (EMA) 10 Day 577.04
Moving Average (EMA) 20 Day 572.93
Moving Average (EMA) 30 Day 568.30
Moving Average (EMA) 50 Day 560.34
Moving Average (EMA) 100 Day 552.07
Moving Average (EMA) 200 Day 562.26

‌میانگین متحرک (SMA) US Corn

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 580.20
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 578.77
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 572.90
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 568.03
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 553.22
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 546.09
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 579.62

سطوح ‌Support & Resistance US Corn

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 564.6 567.1 567.35 560.1 -
Support 2 (S2) 567.1 569.77 567.93 564.85 -
Support 1 (S1) 571.6 571.42 568.51 567.1 572.85
Pivot Point (PP) 574.1 574.1 574.1 571.85 574.72
Resistance 1 (R1) 578.6 576.77 583.68 574.1 579.85
Resistance 2 (R2) 581.1 578.42 584.26 578.85 -
Resistance 3 (R3) 585.6 581.1 584.85 581.1 -

نمودار کندل‌استیک US Corn در روز جاری

نمودار نوسان US Corn در همه ادوار

گزارشات US Corn

در حال حاضر قیمت ذرت چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ذرت
576.1 دلار
می باشد

قیمت ذرت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ذرت نسبت به روز گذشته
5 دلار افزایش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ذرت به ثبت رسید چقدر بوده است؟

576.6 دلار

قیمت ذرت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ذرت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 586.62 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.79 درصدی یا 10.52 دلار ذرت نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ذرت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ذرت در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 522.9 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 10.17 درصدی یا 53.2 دلار ذرت نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ذرت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ذرت در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 426.62 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 35.03 درصدی یا 149.48 دلار ذرت نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ذرت چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ذرت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.439676 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ذرت چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ذرت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 10.17 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ذرت چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ذرت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 35.03 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ذرت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.27 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ذرت نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت،  2.27 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ذرت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 39.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت،  2.27 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات US Corn

قیمت ذرت روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ذرت روز گذشته برابر با
571.1 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت ذرت در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ذرت برابر با 570.6 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ذرت به ثبت رسید چقدر بوده است؟

569.6 دلار

قیمت ذرت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ذرت   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 563.3 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.27  درصدی یا 12.8 دلار ذرت نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ذرت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ذرت در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 659.9 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 12.69 درصدی یا 83.8 دلار ذرت نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت ذرت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ذرت برابر است با 831.25 دلار که در تاریخ سه شنبه 31 مرداد 1391  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید ذرت چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ذرت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.27 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ذرت چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ذرت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  12.69 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ذرت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.32  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.27 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ذرت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت،  2.27 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ذرت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 0.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت،  2.27 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ذرت نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت،  2.27 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های US Corn

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-01 569.60 567.40 575.90 571.10 0.44% 2.5
2021-11-30 582.60 562.60 582.60 568.60 2.55% 14.5
2021-11-29 591.40 579.40 593.60 583.10 1.46% 8.5
2021-11-28 591.60 591.60 591.60 591.60 0.85% 4.98
2021-11-26 568.10 566.88 587.50 586.62 1.27% 7.37
2021-11-25 579.25 579.25 579.25 579.25 0.03% 0.15
2021-11-24 581 575.62 588.90 579.40 0.26% 1.5
2021-11-23 576.50 572.60 580.90 580.90 0.75% 4.3
2021-11-22 570.62 570.40 578.90 576.60 1.05% 6
2021-11-19 573 568.10 576 570.60 0.44% 2.52
2021-11-18 575 572.10 582.62 573.12 0.35% 2
2021-11-17 570.25 570.25 583.30 575.12 0.83% 4.72
2021-11-16 576 570.10 577.40 570.40 1% 5.7
2021-11-15 575.12 570.10 578.38 576.10 0.22% 1.28
2021-11-12 569.50 567.12 581.90 577.38 1.40% 7.98
2021-11-11 568.25 566.10 578.62 569.40 0.23% 1.3
2021-11-10 555.50 555.10 571.40 568.10 2.21% 12.3
2021-11-09 552 547.90 562.90 555.80 0.71% 3.92
2021-11-08 551.62 549.88 554.80 551.88 0.20% 1.12
2021-11-05 559.25 552.40 562.60 553 1.10% 6.1
2021-11-04 563.50 556.60 569.62 559.10 0.75% 4.2
2021-11-03 572.25 563.30 573.12 563.30 1.61% 9.08
2021-11-02 579 572.38 585.62 572.38 1.18% 6.74
2021-11-01 567.30 565.38 581.90 579.12 1.76% 10.02
2021-10-29 563 558.88 569.10 569.10 1.76% 10.02
Full Historical Data

US Corn در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
576.1 13:17:40 - - 5 0.88%
576.1 13:17:36 0.7 0.12% 5 0.88%
575.4 13:16:31 0.3 0.05% 4.3 0.75%
575.1 13:14:41 0.3 0.05% 4 0.70%
575.4 13:14:21 0.1 0.02% 4.3 0.75%
575.5 13:13:42 - - 4.4 0.77%
575.5 13:13:40 0.4 0.07% 4.4 0.77%
575.9 13:12:42 - - 4.8 0.84%
575.9 13:12:31 0.3 0.05% 4.8 0.84%
575.6 13:11:46 - - 4.5 0.79%
575.6 13:11:44 0.3 0.05% 4.5 0.79%
575.9 13:10:54 0.2 0.03% 4.8 0.84%
576.1 13:09:52 - - 5 0.88%
576.1 13:09:51 0.5 0.09% 5 0.88%
576.6 13:08:47 1.2 0.21% 5.5 0.96%
575.4 13:06:55 - - 4.3 0.75%
575.4 13:06:53 0.3 0.05% 4.3 0.75%
575.1 13:06:00 - - 4 0.70%
575.1 13:05:55 0.5 0.09% 4 0.70%
574.6 13:04:59 - - 3.5 0.61%
574.6 13:04:58 0.5 0.09% 3.5 0.61%
574.1 13:03:05 - - 3 0.53%
574.1 13:03:03 0.3 0.05% 3 0.53%
574.4 13:02:03 0.3 0.05% 3.3 0.58%
574.1 12:55:43 - - 3 0.53%
Full list

Comments US Corn