Online Forum

BSE Sensex

BSE Sensex
Last: 58,339.96 1.14
Major Indices

Last : 58,339.96 1.14

Unit :

Last : 58,339.96 1.14

Currency : -

Country : India

Category : Major Indices

Unit :

Market Type : World Market

BSE Sensex در یک نگاه 12:59:32

Property Amounts
Last 58,339.96
High 58,339.96
Low 57,780.64
Max Fluctuation 104.19
Max Fluctuation % 0.69%
Open 57,780.64
Time 12:59:32
Yesterday 57,684.79
Change % 1.14%
Change 655.17
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در BSE Sensex

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,780,087 Rial
Coin
10,432,303 Rial
USD
10,096,424 Rial
Euro
9,664,897 Rial

نوسانات BSE Sensex در روز جاری

Performance BSE Sensex

One Week 455.13 0.7741% 2021-11-25
One Month 1,689.10 2.8138% 2021-11-02
Six Month 6,490.48 12.5179% 2021-06-02
One Year 13,721.92 30.7542% 2020-12-02
Three Year 22,145.66 61.1855% 2018-11-30
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) BSE Sensex

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 57,646.45
Moving Average (EMA) 10 Day 58,158.91
Moving Average (EMA) 20 Day 58,860.27
Moving Average (EMA) 30 Day 59,492.23
Moving Average (EMA) 50 Day 59,538.59
Moving Average (EMA) 100 Day 58,115.01
Moving Average (EMA) 200 Day 55,780.17

‌میانگین متحرک (SMA) BSE Sensex

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 57,582.49
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 58,302.80
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 59,293.79
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 59,782.92
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 59,822.22
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 57,930.57
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 54,310.88

سطوح ‌Support & Resistance BSE Sensex

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 57,407.76 57,594.2 57,640.81 56,941.66 -
Support 2 (S2) 57,594.2 57,807.86 57,687.45 57,361.15 -
Support 1 (S1) 57,967.08 57,939.85 57,734.04 57,500.98 58,060.3
Pivot Point (PP) 58,153.52 58,153.52 58,153.52 57,920.47 58,200.13
Resistance 1 (R1) 58,526.4 58,367.18 58,945.87 58,060.3 58,619.62
Resistance 2 (R2) 58,712.84 58,499.17 58,992.46 58,479.79 -
Resistance 3 (R3) 59,085.72 58,712.84 59,039.11 58,619.62 -

نمودار کندل‌استیک BSE Sensex در روز جاری

نمودار نوسان BSE Sensex در همه ادوار

گزارشات BSE Sensex

در حال حاضر قیمت BSE Sensex چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر BSE Sensex
58,339.96 ریال
می باشد

قیمت BSE Sensex نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت BSE Sensex نسبت به روز گذشته
655.17 ریال افزایش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای BSE Sensex به ثبت رسید چقدر بوده است؟

58,339.96 ریال

قیمت BSE Sensex نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر BSE Sensex در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 57,107.15 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.15 درصدی یا 1,232.81 ریال BSE Sensex نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت BSE Sensex نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر BSE Sensex در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 58,129.95 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.36 درصدی یا 210.01 ریال BSE Sensex نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت BSE Sensex نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر BSE Sensex در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 44,632.65 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 30.71 درصدی یا 13,707.31 ریال BSE Sensex نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در BSE Sensex چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به BSE Sensex تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.086343 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در BSE Sensex چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به BSE Sensex، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.36 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در BSE Sensex چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به BSE Sensex، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 30.71 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BSE Sensex نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BSE Sensex، 2.39 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BSE Sensex نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BSE Sensex،  2.39 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BSE Sensex نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BSE Sensex،  2.39 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات BSE Sensex

قیمت BSE Sensex روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت BSE Sensex روز گذشته برابر با
57,684.79 ریال
بود

نرخ بازگشایی قیمت BSE Sensex در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای BSE Sensex برابر با 57,780.64 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای BSE Sensex به ثبت رسید چقدر بوده است؟

57,780.64 ریال

قیمت BSE Sensex نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر BSE Sensex   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 59,771.92 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.39  درصدی یا 1,431.96 ریال BSE Sensex نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت BSE Sensex نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر BSE Sensex در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 52,232.43 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 11.69 درصدی یا 6,107.53 ریال BSE Sensex نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت BSE Sensex تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای BSE Sensex برابر است با 61,765.59 ریال که در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1400  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید BSE Sensex چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به BSE Sensex تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.39 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در BSE Sensex چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به BSE Sensex تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  11.69 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BSE Sensex نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.32  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BSE Sensex، 2.39 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BSE Sensex نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BSE Sensex،  2.39 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BSE Sensex نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 0.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BSE Sensex،  2.39 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BSE Sensex نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BSE Sensex،  2.39 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های BSE Sensex

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-01 57,363.96 57,353.41 57,823.87 57,684.79 1.09% 619.92
2021-11-30 57,283.73 56,915.88 58,132.95 57,064.87 0.34% 195.71
2021-11-29 57,028.04 56,482.72 57,599.42 57,260.58 0.27% 153.43
2021-11-26 58,254.79 57,059.44 58,254.79 57,107.15 2.96% 1687.94
2021-11-25 58,363.93 58,161.66 58,889.67 58,795.09 0.78% 454.1
2021-11-24 58,836.31 58,193.01 58,932.49 58,340.99 0.55% 323.34
2021-11-23 57,983.95 57,812.03 58,813.58 58,664.33 0.34% 198.44
2021-11-22 59,695.76 58,018.78 59,710.48 58,465.89 2% 1170.12
2021-11-18 59,968.75 59,396.71 60,128.41 59,636.01 0.62% 372.32
2021-11-17 60,179.93 59,977.13 60,412.79 60,008.33 0.52% 314.04
2021-11-16 60,754.93 60,247.05 60,755.38 60,322.37 0.66% 396.34
2021-11-15 60,837.40 60,654.02 60,993.12 60,718.71 0.05% 32.02
2021-11-12 60,246.88 60,006.11 60,734.07 60,686.69 1.28% 767
2021-11-11 60,291.70 59,670.09 60,291.70 59,919.69 0.72% 433.13
2021-11-10 60,296.99 60,010.13 60,488.07 60,352.82 0.13% 80.63
2021-11-09 60,609.80 60,276.90 60,665.32 60,433.45 0.19% 112.16
2021-11-08 60,385.76 59,823.86 60,587.76 60,545.61 0.80% 477.99
2021-11-04 60,203.13 60,043.22 60,207.97 60,067.62 0.49% 295.7
2021-11-03 60,275.21 59,602.15 60,340.73 59,771.92 0.43% 257.14
2021-11-02 60,360.61 59,933.35 60,383.19 60,029.06 0.18% 109.4
2021-11-01 59,577.76 59,453.23 60,195.94 60,138.46 1.40% 831.53
2021-10-29 59,852.43 59,147.03 60,106.18 59,306.93 1.14% 677.77
2021-10-28 61,081 59,887.02 61,081 59,984.70 1.93% 1158.63
2021-10-27 61,493.84 61,010.18 61,572.89 61,143.33 0.34% 206.93
2021-10-26 61,022.86 60,843.23 61,447.91 61,350.26 0.34% 206.93
Full Historical Data

BSE Sensex در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
58,339.96 12:59:32 83.57 0.14% 655.17 1.14%
58,256.39 12:54:39 1.55 - 571.6 0.99%
58,254.84 12:49:38 - - 570.05 0.99%
58,254.84 12:49:38 49.8 0.09% 570.05 0.99%
58,205.04 12:44:37 31.38 0.05% 520.25 0.90%
58,173.66 12:39:47 - - 488.87 0.85%
58,173.66 12:39:46 28.22 0.05% 488.87 0.85%
58,201.88 12:35:11 - - 517.09 0.90%
58,201.88 12:34:52 56.68 0.10% 517.09 0.90%
58,145.2 12:29:46 - - 460.41 0.80%
58,145.2 12:29:45 1.67 - 460.41 0.80%
58,143.53 12:24:44 12.41 0.02% 458.74 0.80%
58,131.12 12:19:41 41.71 0.07% 446.33 0.77%
58,172.83 12:14:43 78.8 0.14% 488.04 0.85%
58,251.63 12:09:51 - - 566.84 0.98%
58,251.63 12:09:50 59.2 0.10% 566.84 0.98%
58,192.43 12:05:01 12.78 0.02% 507.64 0.88%
58,179.65 11:59:40 - - 494.86 0.86%
58,179.65 11:59:38 21.55 0.04% 494.86 0.86%
58,201.2 11:55:47 - - 516.41 0.90%
58,201.2 11:55:44 6.32 0.01% 516.41 0.90%
58,207.52 11:49:39 34.29 0.06% 522.73 0.91%
58,173.23 11:44:39 - - 488.44 0.85%
58,173.23 11:44:38 14.16 0.02% 488.44 0.85%
58,187.39 11:39:37 39.05 0.07% 502.6 0.87%
Full list

Comments BSE Sensex