Online Forum

Aluminium

Aluminium
Last: 2,606 1.57
Metals CFDs

Last : 2,606 1.57

Unit : Ton

Last : 2,606 1.57

Currency : USD

Country : United Kingdom

Category : Metals CFDs

Unit : Ton

Market Type : Local Market

Aluminium در یک نگاه 20:42:45

Property Amounts
Last 2,606
High 2,668.75
Low 2,595.25
Max Fluctuation 6.5
Max Fluctuation % 1.69%
Open 2,648
Time 20:42:45
Yesterday 2,647
Change % 1.57%
Change 41
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در Aluminium

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,768,112 Rial
Coin
10,436,436 Rial
USD
10,094,577 Rial
Euro
9,676,140 Rial

نوسانات Aluminium در روز جاری

Performance Aluminium

One Week 110 4.0501% 2021-11-25
One Month 75 2.7975% 2021-11-02
Six Month 169.75 6.9677% 2021-06-02
One Year 546 26.5049% 2020-12-02
Three Year 648.25 33.1120% 2018-11-30
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) Aluminium

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 2,650.72
Moving Average (EMA) 10 Day 2,648.99
Moving Average (EMA) 20 Day 2,631.69
Moving Average (EMA) 30 Day 2,647.82
Moving Average (EMA) 50 Day 2,747.64
Moving Average (EMA) 100 Day 2,753.42
Moving Average (EMA) 200 Day 2,645.67

‌میانگین متحرک (SMA) Aluminium

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 2,646
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 2,660.55
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 2,631.53
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 2,648.22
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 2,794.83
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 2,803.73
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 2,621.96

سطوح ‌Support & Resistance Aluminium

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 2,504.41 2,549.83 2,514.12 2,537.75 -
Support 2 (S2) 2,549.83 2,577.91 2,520.25 2,566.5 -
Support 1 (S1) 2,577.91 2,595.25 2,526.37 2,611.25 2,563.87
Pivot Point (PP) 2,623.33 2,623.33 2,623.33 2,640 2,616.31
Resistance 1 (R1) 2,651.41 2,651.41 2,685.62 2,684.75 2,637.37
Resistance 2 (R2) 2,696.83 2,668.75 2,691.74 2,713.5 -
Resistance 3 (R3) 2,724.91 2,696.83 2,697.87 2,758.25 -

نمودار کندل‌استیک Aluminium در روز جاری

نمودار نوسان Aluminium در همه ادوار

گزارشات Aluminium

در حال حاضر قیمت آلومینیوم چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر آلومینیوم
2,606 دلار
می باشد

قیمت آلومینیوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت آلومینیوم نسبت به روز گذشته
41 دلار کاهش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آلومینیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2,668.75 دلار

قیمت آلومینیوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آلومینیوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 2,593.25 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.49 درصدی یا 12.75 دلار آلومینیوم نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت آلومینیوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آلومینیوم در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 2,732 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.61 درصدی یا 126 دلار آلومینیوم نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت آلومینیوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آلومینیوم در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 2,020.25 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 28.99 درصدی یا 585.75 دلار آلومینیوم نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در آلومینیوم چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آلومینیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.818892 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به آلومینیوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.61 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به آلومینیوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 28.99 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آلومینیوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.99 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آلومینیوم نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم،  2.99 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آلومینیوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 39.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم،  2.99 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات Aluminium

قیمت آلومینیوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت آلومینیوم روز گذشته برابر با
2,647 دلار
بود

نرخ بازگشایی قیمت آلومینیوم در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای آلومینیوم برابر با 2,648 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای آلومینیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2,595.25 دلار

قیمت آلومینیوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آلومینیوم   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 2,686.5 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.99  درصدی یا 80.5 دلار آلومینیوم نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت آلومینیوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آلومینیوم در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 2,404.25 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.39 درصدی یا 201.75 دلار آلومینیوم نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت آلومینیوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای آلومینیوم برابر است با 3,271.75 دلار که در تاریخ جمعه 21 تیر 1387  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید آلومینیوم چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به آلومینیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.99 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به آلومینیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  8.39 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آلومینیوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.32  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.99 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آلومینیوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم،  2.99 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آلومینیوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 1.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم،  2.99 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آلومینیوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم،  2.99 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های Aluminium

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-01 2,627.75 2,616.50 2,677 2,647 0.82% 21.5
2021-11-30 2,646.75 2,611.25 2,658.50 2,625.50 0.87% 22.75
2021-11-29 2,611 2,609.75 2,663.75 2,648.25 2.12% 55
2021-11-26 2,711.50 2,593 2,721.25 2,593.25 4.73% 122.75
2021-11-25 2,700.75 2,697.50 2,735.75 2,716 0.45% 12.25
2021-11-24 2,674 2,669 2,709.50 2,703.75 1.13% 30.25
2021-11-23 2,690.50 2,667.25 2,708.75 2,673.50 0.69% 18.5
2021-11-22 2,677.25 2,643.25 2,707.25 2,692 0.37% 10
2021-11-19 2,621.75 2,618 2,696.50 2,682 2.20% 57.75
2021-11-18 2,615.25 2,573 2,626.50 2,624.25 0.51% 13.25
2021-11-17 2,573.50 2,564.25 2,628 2,611 1.51% 38.75
2021-11-16 2,638.50 2,562.50 2,667.25 2,572.25 2.46% 63.25
2021-11-15 2,709.75 2,634 2,709.75 2,635.50 2.40% 63.25
2021-11-12 2,657.25 2,638.75 2,712.75 2,698.75 1.61% 42.75
2021-11-11 2,890 2,569.50 2,890 2,656 3.06% 78.75
2021-11-10 2,890 2,548.50 2,890 2,577.25 0.46% 11.75
2021-11-09 2,890 2,542.75 2,890 2,565.50 1.36% 35
2021-11-08 2,890 2,524 2,890 2,600.50 1.81% 46.25
2021-11-07 2,890 2,554.25 2,890 2,554.25 - -
2021-11-06 2,890 2,554.25 2,890 2,554.25 - -
2021-11-05 2,890 2,512.50 2,890 2,554.25 0.03% 0.75
2021-11-04 2,890 2,540.50 2,890 2,553.50 5.21% 133
2021-11-03 2,890 2,648.25 2,890 2,686.50 0.21% 5.5
2021-11-02 2,890 2,661.75 2,890 2,681 1.52% 40.75
2021-11-01 2,890 2,701.50 2,890 2,721.75 1.52% 40.75
Full Historical Data

Aluminium در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
2,606 20:42:45 0.25 0.01% 41 1.57%
2,606.25 20:41:01 1 0.04% 40.75 1.56%
2,607.25 20:39:44 - - 39.75 1.52%
2,607.25 20:39:38 0.5 0.02% 39.75 1.52%
2,606.75 20:37:52 0.5 0.02% 40.25 1.54%
2,606.25 20:37:21 0.75 0.03% 40.75 1.56%
2,605.5 20:37:02 2 0.08% 41.5 1.59%
2,607.5 20:35:57 1.75 0.07% 39.5 1.51%
2,605.75 20:35:44 1.25 0.05% 41.25 1.58%
2,604.5 20:34:45 - - 42.5 1.63%
2,604.5 20:34:45 0.5 0.02% 42.5 1.63%
2,604 20:33:47 - - 43 1.65%
2,604 20:33:38 1 0.04% 43 1.65%
2,605 20:32:47 - - 42 1.61%
2,605 20:32:47 0.25 0.01% 42 1.61%
2,605.25 20:31:12 0.25 0.01% 41.75 1.60%
2,605.5 20:30:57 2.25 0.09% 41.5 1.59%
2,603.25 20:29:57 0.25 0.01% 43.75 1.68%
2,603 20:29:45 0.25 0.01% 44 1.69%
2,602.75 20:28:26 0.5 0.02% 44.25 1.70%
2,602.25 20:27:43 - - 44.75 1.72%
2,602.25 20:27:43 1.25 0.05% 44.75 1.72%
2,601 20:26:44 1 0.04% 46 1.77%
2,602 20:26:07 0.5 0.02% 45 1.73%
2,601.5 20:25:50 0.5 0.02% 45.5 1.75%
Full list

Comments Aluminium