Online Forum

ATX

ATX
Last: 3,676 0.93
Indices / Austria

Last : 3,676 0.93

Unit :

Last : 3,676 0.93

Currency : -

Country : Austria

Category : Indices / Austria

Unit :

Market Type : World Market

ATX در یک نگاه 12:24:43

Property Amounts
Last 3,676
High 3,682.34
Low 3,674.09
Max Fluctuation 7.67
Max Fluctuation % 0.17%
Open 3,680.63
Time 12:24:43
Yesterday 3,710.35
Change % 0.93%
Change 34.35
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در ATX

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
10,769,823 Rial
Coin
10,425,690 Rial
USD
9,939,781 Rial
Euro
9,517,489 Rial

نوسانات ATX در روز جاری

Performance ATX

One Week 113.28 2.9895% 2021-11-25
One Month 101.96 2.6988% 2021-11-02
Six Month 169.67 4.8390% 2021-06-02
One Year 1,068.40 40.9725% 2020-12-02
Three Year 601.06 19.5470% 2018-11-30
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) ATX

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 3,699.26
Moving Average (EMA) 10 Day 3,721.89
Moving Average (EMA) 20 Day 3,773.25
Moving Average (EMA) 30 Day 3,781.69
Moving Average (EMA) 50 Day 3,756.97
Moving Average (EMA) 100 Day 3,684.02
Moving Average (EMA) 200 Day 3,530.95

‌میانگین متحرک (SMA) ATX

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 3,689.70
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 3,724.55
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 3,807.84
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 3,798.78
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 3,762.37
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 3,678.24
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 3,503.22

سطوح ‌Support & Resistance ATX

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 3,664.36 3,669.22 3,665.68 3,668.25 -
Support 2 (S2) 3,669.22 3,672.37 3,666.37 3,671.17 -
Support 1 (S1) 3,672.61 3,674.32 3,667.06 3,676.50 3,670.92
Pivot Point (PP) 3,677.47 3,677.47 3,677.47 3,679.42 3,676.63
Resistance 1 (R1) 3,680.86 3,680.62 3,684.93 3,684.75 3,679.17
Resistance 2 (R2) 3,685.72 3,682.57 3,685.62 3,687.67 -
Resistance 3 (R3) 3,689.11 3,685.72 3,686.31 3,693.00 -

نمودار کندل‌استیک ATX در روز جاری

نمودار نوسان ATX در همه ادوار

گزارشات ATX

در حال حاضر قیمت ATX چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ATX
3,676 ریال
می باشد

قیمت ATX نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ATX نسبت به روز گذشته
34.35 ریال کاهش
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ATX به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3,682.34 ریال

قیمت ATX نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ATX در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 3,630.85 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.24 درصدی یا 45.15 ریال ATX نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ATX نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ATX در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 3,662.06 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.38 درصدی یا 13.94 ریال ATX نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ATX نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ATX در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 2,614.81 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 40.58 درصدی یا 1,061.19 ریال ATX نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ATX چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ATX تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.33526 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ATX چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ATX، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.38 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ATX چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ATX، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 40.58 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ATX نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ATX، 4.02 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ATX نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ATX،  4.02 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ATX نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ATX،  4.02 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات ATX

قیمت ATX روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ATX روز گذشته برابر با
3,710.35 ریال
بود

نرخ بازگشایی قیمت ATX در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ATX برابر با 3,680.63 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ATX به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3,674.09 ریال

قیمت ATX نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ATX   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 3,830.3 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.02  درصدی یا 154.3 ریال ATX نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ATX نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ATX در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 3,523.59 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.32 درصدی یا 152.41 ریال ATX نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت ATX تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ATX برابر است با 3,928.28 ریال که در تاریخ پنجشنبه 20 آبان 1400  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید ATX چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ATX تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.02 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ATX چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ATX تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  4.32 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ATX نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.38  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ATX، 4.02 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ATX نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 3.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ATX،  4.02 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ATX نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 0.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ATX،  4.02 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ATX نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ATX،  4.02 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های ATX

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-01 3,695.33 3,682.48 3,722.12 3,710.35 1.34% 48.89
2021-11-30 3,618.57 3,583.79 3,670.62 3,661.46 0.13% 4.86
2021-11-29 3,659.12 3,637.40 3,697.41 3,656.60 0.71% 25.75
2021-11-26 3,705.30 3,615.80 3,705.30 3,630.85 4.36% 158.43
2021-11-25 3,783.30 3,774.32 3,789.28 3,789.28 0.39% 14.87
2021-11-24 3,751.39 3,739.81 3,779.54 3,774.41 0.96% 35.97
2021-11-23 3,740.44 3,717.13 3,773.38 3,738.44 0.14% 5.35
2021-11-22 3,719.20 3,719.20 3,762.69 3,743.79 0.88% 32.57
2021-11-19 3,839.14 3,697.70 3,842.56 3,711.22 3.18% 117.95
2021-11-18 3,878.95 3,819.44 3,894.40 3,829.17 1.69% 64.7
2021-11-17 3,890.90 3,879.39 3,907.39 3,893.87 0.11% 4.39
2021-11-16 3,886.60 3,880.60 3,916.84 3,898.26 0.67% 26.04
2021-11-15 3,842.16 3,842.16 3,892.68 3,872.22 0.23% 8.77
2021-11-12 3,903.61 3,877.43 3,903.61 3,880.99 1.22% 47.29
2021-11-11 3,877.55 3,868.03 3,928.28 3,928.28 1.22% 47.28
2021-11-10 3,928.98 3,855.99 3,928.98 3,881 0.64% 24.67
2021-11-09 3,914.05 3,905.67 3,961.06 3,905.67 0.46% 18.11
2021-11-08 3,897.62 3,887.89 3,927.38 3,923.78 1.08% 41.85
2021-11-05 3,839.01 3,839.01 3,889.13 3,881.93 0.95% 36.51
2021-11-04 3,848.55 3,834.35 3,854.27 3,845.42 0.39% 15.12
2021-11-03 3,772.69 3,772.69 3,830.30 3,830.30 1.39% 52.34
2021-11-02 3,757.09 3,738.58 3,784.28 3,777.96 0.13% 5.02
2021-11-01 3,744.01 3,744.01 3,797.97 3,782.98 1.66% 61.79
2021-10-29 3,763.07 3,721.19 3,779.84 3,721.19 1.11% 41.32
2021-10-28 3,764.21 3,737.87 3,771.12 3,762.51 1.11% 41.32
Full Historical Data

ATX در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
3,676 12:24:43 1.91 0.05% 34.35 0.93%
3,674.09 12:19:41 6.91 0.19% 36.26 0.99%
3,681 12:14:42 0.09 - 29.35 0.80%
3,681.09 12:09:50 - - 29.26 0.79%
3,681.09 12:09:50 1.25 0.03% 29.26 0.79%
3,682.34 12:05:00 7.67 0.21% 28.01 0.76%
3,674.67 11:59:39 - - 35.68 0.97%
3,674.67 11:59:38 2.33 0.06% 35.68 0.97%
3,677 11:55:47 - - 33.35 0.91%
3,677 11:55:44 3.63 0.10% 33.35 0.91%
3,680.63 11:49:38 - - 29.72 0.81%
Full list

Comments ATX