Online Forum

AEX

AEX
Last: 772.22 -
Indices / Netherlands

Last : 772.22 -

Unit :

Last : 772.22 -

Currency : -

Country : Netherlands

Category : Indices / Netherlands

Unit :

Market Type : World Market

AEX در یک نگاه 20:09:52

Property Amounts
Last 772.22
High 784.16
Low 769.46
Max Fluctuation -
Max Fluctuation % -
Open -
Time 20:09:52
Yesterday 772.22
Change % -%
Change -
Today Details

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در AEX

Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts

Gold
11,158,563 Rial
Coin
10,840,623 Rial
USD
10,315,623 Rial
Euro
10,077,046 Rial

نوسانات AEX در روز جاری

Performance AEX

One Week 9.41 1.2039% 2021-11-26
One Month 48.16 5.8705% 2021-11-04
Six Month 52.04 7.2260% 2021-06-04
One Year 156.55 25.4276% 2020-12-04
Three Year 248.99 47.5871% 2018-12-04
Full list

‌میانگین متحرک (EMA) AEX

Indicator Time Frame Amount
Moving Average (EMA) 5 Day 779.85
Moving Average (EMA) 10 Day 789.27
Moving Average (EMA) 20 Day 799.98
Moving Average (EMA) 30 Day 803.86
Moving Average (EMA) 50 Day 795.48
Moving Average (EMA) 100 Day 787.48
Moving Average (EMA) 200 Day 756.58

‌میانگین متحرک (SMA) AEX

Indicator Time Frame Amount
Simple Moving Average (SMA) 5 Day 781.22
Simple Moving Average (SMA) 10 Day 791.58
Simple Moving Average (SMA) 20 Day 806.20
Simple Moving Average (SMA) 30 Day 809.08
Simple Moving Average (SMA) 50 Day 798.22
Simple Moving Average (SMA) 100 Day 788.54
Simple Moving Average (SMA) 200 Day 750.54

سطوح ‌Support & Resistance AEX

Levels Classic Fibonacci Camarilla Woodie De Mark (DM)
Support 3 (S3) 751.7 760.58 753.84 -22.05 -
Support 2 (S2) 760.58 766.19 755.07 373.70 -
Support 1 (S1) 766.4 769.66 756.29 -7.35 770.84
Pivot Point (PP) 775.28 775.28 775.28 388.40 777.5
Resistance 1 (R1) 781.1 780.89 788.14 7.34 785.54
Resistance 2 (R2) 789.98 784.36 789.36 403.10 -
Resistance 3 (R3) 795.8 789.98 790.59 22.05 -

نمودار کندل‌استیک AEX در روز جاری

نمودار نوسان AEX در همه ادوار

گزارشات AEX

در حال حاضر قیمت AEX چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر AEX
772.22 ریال
می باشد

قیمت AEX نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت AEX نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای AEX به ثبت رسید چقدر بوده است؟

784.16 ریال

قیمت AEX نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر AEX در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 787.01 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.87 درصدی یا 14.79 ریال AEX نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت AEX نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر AEX در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 798.55 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.29 درصدی یا 26.33 ریال AEX نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت AEX نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر AEX در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 616.2 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 25.31 درصدی یا 156.02 ریال AEX نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در AEX چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به AEX تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.84489 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در AEX چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به AEX، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.29 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در AEX چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به AEX، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 25.31 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در AEX نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.28 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت AEX، 5.79 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در AEX نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت AEX،  5.79 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در AEX نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 27.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت AEX،  5.79 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات AEX

قیمت AEX روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت AEX روز گذشته برابر با
772.22 ریال
بود

نرخ بازگشایی قیمت AEX در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای AEX برابر با 0 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای AEX به ثبت رسید چقدر بوده است؟

769.46 ریال

قیمت AEX نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر AEX   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 819.72 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.79  درصدی یا 47.5 ریال AEX نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت AEX نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر AEX در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 718.61 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 7.46 درصدی یا 53.61 ریال AEX نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت AEX تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای AEX برابر است با 827.57 ریال که در تاریخ چهارشنبه 26 آبان 1400  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید AEX چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به AEX تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.79 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در AEX چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به AEX تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  7.46 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در AEX نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.64  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت AEX، 5.79 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در AEX نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت AEX،  5.79 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در AEX نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت AEX،  5.79 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در AEX نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 20.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت AEX،  5.79 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های AEX

History Opening Low HIgh Last Change % Change
2021-12-03 784.16 769.46 784.16 772.22 0.85% 6.58
2021-12-02 782.21 773.83 783.44 778.80 1.53% 11.9
2021-12-01 782.88 779.62 791.71 790.70 1.71% 13.31
2021-11-30 780.39 774.31 786.22 777.39 1.24% 9.62
2021-11-29 791.55 786.60 793.60 787.01 0.69% 5.38
2021-11-26 784.91 780.52 792.60 781.63 3.32% 25.92
2021-11-25 807.08 804.29 808.73 807.55 0.57% 4.59
2021-11-24 805.83 795.31 806.71 802.96 0.09% 0.72
2021-11-23 808.81 801.76 809.88 802.24 1.63% 13.1
2021-11-22 824 815.34 825.38 815.34 0.79% 6.46
2021-11-19 825.48 820.87 827.57 821.80 0.40% 3.26
2021-11-18 827.39 823.44 829.43 825.06 0.30% 2.51
2021-11-17 828.05 826.03 829.17 827.57 0.13% 1.07
2021-11-16 826.09 822.99 827.59 826.50 0.40% 3.29
2021-11-15 822.93 817.83 823.21 823.21 0.35% 2.91
2021-11-12 816.18 813.32 820.30 820.30 0.48% 3.95
2021-11-11 811.12 809.04 816.35 816.35 0.21% 1.72
2021-11-10 817.53 809.09 819.63 814.63 0.07% 0.54
2021-11-09 815.97 813.56 818.11 815.17 0.30% 2.42
2021-11-08 819.17 817.59 820.70 817.59 0.26% 2.13
2021-11-05 820.21 819.20 824.56 819.72 0.08% 0.66
2021-11-04 820.90 818.25 822.12 820.38 0.54% 4.37
2021-11-03 812.68 812.68 816.01 816.01 0.46% 3.72
2021-11-02 809.32 809.32 812.41 812.29 0.07% 0.55
2021-11-01 814.65 808.75 815.54 811.74 0.07% 0.55
Full Historical Data

AEX در روز جاری

Rate Time Amount Change Change % Amount Change to
Yesterday
% Change to
Yesterday
Full list

Comments AEX